14 novembra 2011

14. novembra


14. novembra 2011
 Jazykové okienko píše Ján Širka 
Po slovensky arcibiskup, nie nadbiskup 
   Tentoraz nás zaujme v slovenčine nenáležite použité heslo nadbiskup. Najmä preto, že ho takmer pri každom kresťanskom sviatku (západného obradu) použijeme. Nenáležite. . . Prečítajme si vetu: „Prezident blahoželal patriarchovi Srbskej pravoslávnej cirkvi Irinejovi, belehradskému nadbiskupovi Stanislavovi Hočevarovi, cirkevným hodnostárom, veriacim...“ atď.
   Zaujímavé je, že sa takmer vždy pri prekladaní zo srbčiny používa nepreložená srbská či vlastne chorvátska podoba vysokej cirkevnej hodnosti nadbiskup, a nie slovenská. To preto, že vojvodinskí Slováci sú väčšinou evanjelici, slovenskú podobu nepoznajú a nepoužívajú. Poznajú ju iste katolícki Slováci, ktorí žijú zväčša v Selenči. 
  Ináč podľa Horákovho Srbochorvátsko-slovenského slovníka nadbiskup sa prekladá ako arcibiskup. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 arcibiskup arcibiskup -a je biskup, ktorý je na čele cirkevnej provincie, metropolita. Teda biskup s vyššou hodnosťou. Potvrdí to aj Slovník cudzích slov (akademický) SPN 2005, v ktorom prvá časť slova arci- v zloženom slove arcibiskup vyjadruje vyšší stupeň hodnosti označenej druhou časťou (arci- plus biskup, tak aj v slove arciknieža). Na základe uvedeného problémovú vetu zo začiatku textu sme upravili, nenáležité slovo nadbiskup vystriedali správnym arcibiskup. Teraz ju prečítame: „Prezident blahoželal patriarchovi Srbskej pravoslávnej cirkvi Irinejovi, belehradskému arcibiskupovi Stanislavovi Hočevarovi, cirkevným hodnostárom, veriacim...“ atď.    
   Na záver môžeme zopakovať, že srbská či vlastne chorvátska podoba vysokej cirkevnej hodnosti nadbiskup sa prekladá do slovenčiny ako arcibiskup
    Anglická podoba je archbishop (čítaj arčbišap). 

Zverejnil Ján Širka * pondelok 14. novembra 2011 
Označenie: Po slovensky arcibiskup, nie nadbiskup

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com