03 decembra 2008

Mená na Z

Zadok: s týmto muž. menom hebrejského pôvodu, s významom správny, už som sa stretol. Dvakrát v živote. Raz tu išlo o osobu židovského pôvodu a raz o Angličana aristokratického pôvodu.

Zachariáš: muž. m. hebrejského pôvodu, kde má podobu Zachariah, Zechariah, kým v latinskej podobe najdeme Zakkai (z ktorého sa vyvinulo Zaccheus), ako skratku pre Zachariah a význam mu je Hospodin sa na neho spamätal.

V Novej zmluve, Lukáš XIX, toto meno mal hostinský, ktorý sa vyšplhal na strom, aby Ježiša lepšie videl, keď bude odtiaľ prechádzať. Neskoršie tento hostinský, Zachariáš vo svojom dome hostil Ježiša.

V stredoveku po tomto mene siahli „puritáni“ a s nimi „odcestovalo“ do Ameriky, kde je frekventované aj dnes. Ich skratkou je Zak. # Túto skratku Zak, používa aj slovenská mládež v Austrálii, na označenie mena Zlatko.

Zdena, Zdenka, Zdeno, Zdenko, Zdenek: slovanské podoby mužského a ženského mena, s trochu hmlistou etymológiou. Časť autorov ho vysvetľuje (poz. chybne) na podklade slovanského (českého) zde = tu, na tomto mieste a predpokladá, že tu ide o vyložene české meno, ktorého podoby by boli aj Zdeslav, Zdemír. Nesedí však prítomnosť spoluhlásky –n-. Najčastejšie toto vysvetlia, že –n- predstavuje len koncovku, ako to máme pri Marína, Katarína, Zuzana, Roxana... lenže zabúdajú, že tieto mená sú cudzokrajného pôvodu. Hebrejské, aramejské, grécke, latinské, peržské atď. a s tým zakončením jestvovali hodne skorej, ako sa dostali medzi nás.

Časť autorov, hlavne neslovanských, toto meno vysvetľuje ako nejaký slovanský variant gréckeho Dionýz, z čoho je novšie Denis. Vypadá, že tu ide len o púhu snahu „internacionalizovania“ číro slovanského mena.

Ak sa na tieto mená podívame, ako vyložene české, resp. slovenské, chorvatské, srbské... vysvetlenie sa hneď črtá. Nachádzame ho v podobách Zdeno, Zdeněk, Zdenimír... a v tejto oblasti je aj zopár zemepisných lokalít s názvom Zdenci, ba v srbskej piesni „Sedi Mara na kamen studencu; svoje jade otkrila je zdencu...“

Ako v srbskom, tak aj v chorvatskom jazyku máme slovo zdenac, s významom prameň, studňa, žriedlo. Pri rozbore týchto slov, ich významov, vidíme, že tu ide o staroslovansý koreň, ktorý máme aj pri slovách, ako je srbch. zidati = murovať, zid = múr, stena, zdanje = stavba, zidar = murár, české zeď, poľ. zdi = kamenná stena, kamenný múr. V staroruskom jestvovalo zьdъ = hlina na mazanie, murovanie, robenie tehál. V príbuznosti bude aj litovské žiedžiú = slovanskej paralely zidjú, čo má význam formovania niečoho, stavania z hliny, lotyšské ziežu , ziest = hlinou vymazať pec, kým v lit. žaidas = pec. Svojho času, domy boli stavané hlavne z dreva a len ohniská, pece, boli robené z hliny, mazané hlinou. Sanskritové príbuzenstvá k tomuto máme dehni = natieram, mažem, deha = teleso, hmota, avestínske daezayati, grécke teichos (τειχος) = múr, stena....

Zdeno, Zdena atď. sú vyložene slovanského pôvodu a význam im je stavať, staviteľ, budovateľ... Zdenimír zvlášť vystihuje túto aktivitu. Je to budovateľ, staviteľ mieru.

Zelma, Selma: žen. m. ktoré predstavuje len variant mena Anselma. Pôvod je starogermanský a význam sa vysvetľuje, ako dobrá prilba, čo by v prenesenom význame znamenalo dobrá ochrana, pod Božou ochranou.

Zenas, Zeno: staré muž. m. gréckeho pôvodu, kde má význam dar od boha Zeusa, čo sa s nástupom kresťanstva začalo interpretovať, ako dar Boží.

Zenobia: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom dostať život priamo od Zeusa; Zeus mi dal život; Zeus mi je otcom. S nástupom kresťanstva, interpretácia sa posúva na: Boh mi dal život; Boh mi je otcom; mať život priamo od Boha.

Same meno vzniklo spojením slov Zeus + bios = Zeus + život, žitie. Pod týmto menom poznáme slávnu kráľovnu Palmíru (III.st. n.l.), ktorá spravovala oblasťou východnej časti rímskej ríše.

Zenon: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré predstavuje spojenie slov Zeus + non = Zeusovo meno, čo sa neskoršie „pokresťančuje“ na meno Božie.

Zilah: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom tieň, chládok. Spomína ho aj Biblia (Gen. IV 19-23), ale medzi kresťanmi sa začína zjavovať len v čase reformácie a aj to len sporadický.

Zina, Zinaida: žen. m. gréckeho pôvodu, utvorené na podklade mena boha Zeusa, ktoré zase same po sebe nepredstavuje nič iné, ako variant indoeurópskeho slova pre boha. V latine je to dies, v sanskrite deva a v praslovančine ho reprezentuje dn.

Zlata, Zlatica, Zlatka, Zlatko: žen. a muž. podoby mena utvorené zo slovanského názvu pre drahý kov žltej farby, zlato. Názov zlato je v príbuzenstve s lit. želtas, avestínskym zaranya, sanskritovým hári = žlté, zlaté, zelenkavé, ako aj s av. zair = žlté, zlatisté.

Slovanské podoby vznikli asi len priamim prekladom mena Aurel(ia). Viď.

Zobor: muž. m. staroslovienského pôvodu, ktoré je najskôr odvodené z názvu kopca nad Nitrou. Východiskom názvu tohoto kopca je zviera, turovitý cicavec, ktoré svojim vzhľadom pripomína hovädzí dobytok. Je to európsky bizón.

Staroslov. a praslov. zubrъ (tesne súvisí so slom zub) dalo názov kopcu, pod ktorým sa v čase V. Moravy nachádzala škola Metóda a tu jeho žiaci dostávali rozličné mená, hlavne gréckeho pôvodu, ako Prokop, Gorazd, Naum... ale občas aj slovanské.

Zoe, Zoja: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom život. Po ňom siahli Židia z Alexandrie, keď sa pri preklade Biblie snažili pôvodne heb. meno Eva, ktoré tiež znamená život, preložiť do gréčtiny.

Zoe, Zoja , ako grécky variant Evy, najskôr sa zjavuje medzi pravoslávnymi Slovanmi, no neskoršie si razí cestu aj ďalej, takže dnes už nikde vo svete nie je zriedkavé.

Zoltán: muž.m. ale nemôžeme povedať, že je aj maďarského pôvodu, i keď pod nim poznáme len Maďarov. V ľudovej etymológii (a toto sa „prešmiklo“ aj do sveta) význam slova sa vysvetľuje, ako „Sultán“. Podobá sa arabskému slovu „sultán“, ale etymológia mu je iná. Slovanská. Skrýva sa tam „žltý“ a „zlatý“, či meno utvorené na podklade ie. pojmu pre žltosť, zlato, vlastne význam mu je „zlatovlasý“, blonďák, blondýn. Ako sa tam vsunulo? Nuž krížením sa Staromaďarov so Slovanmi. Oni, ako potomkovia Ugrofínov a turkyckých plemien (Chazárov...), boli tmavovlasí. Zapáčili sa im jasné, plavé vlasy a keďže v tom čase na označenie plavovlasého bol termín „zlatovlasý“, „zlatan, zolotan“, siahli po hotovom. V ruskom a ukr. jazyku „zlato“ = zóloto, praslov. „zlato“ = zolto, kým v srbch. „zlatan“ = zlatý. (Viď etym. slova zlato a meno Zlata.)

Zora, Zoroslav(a): žen. a muž. podoba mena slovanského pôvodu, ktorého východiskom je zora, ako svitanie, úsvit. Staroslovanské zoria, stojí hneď vedľa žiara, žiariť, zrieť... S prisunutím prípony –slav, meno dostáva význam: oslavovateľ svitania; osoba ktorá víta ranné svitanie.

Zuzana, Suzana, Susanna(h): jedno z najpopulárnejších ženským mien a to nie len medzi Slovákmi, ale vo svete vôbec. U nás sa v poslednej dobe s týmto menom nestretávame tak často, ako skorej, ba stráca sa nám z matrík novorodeniatok. Hlavne medzi Slovákmi vo Vojvodine, ktorí sú obkľúčení srbským etnikom, kde toto meno bolo vždy pomerne zriedkavé, nuž Srbi každú Slovenku nazývali „Zuskou“, ku čomu priložili ešte aj „guska“ a už to bolo. Vznikla urážka Zuska- guska, čiže slovenská sprostá hus.

Same meno je však hebrejského pôvodu, kde má podobu Šušannah a význam mu je ľalia. Zuzana, vo svojich rozličných podobách je veľmi frekventovaná, ba posledne sa zase približuje ku špičke najpopulárnejších ženským mien vo svete vôbec.

....................... autor Ján Kulík .......

1 komentár:

Franjo povedal(a)...

"Sedi Mara na kamen studencu; svoje jade otkrila je zdencu" This song is originally Croatian song, not Serbian.This song has been wrongly interpreted, because it originally goes:"Sjedi Mara na kamen studencu; svoje jade otkrila je zdencu". Name Mara doesn't exist in Serbian language, but it is widely used in Croatian language. Word "zdenac",which means well, doesn't exist in Serbian language.Serbian language uses word "Bunar". "Zdenci" is also small town in Croatia. "Studenac" and "zdenac" both have same meaning and that is well, but "studenac" also means cold stone. Sincerley , friend!

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com