03 decembra 2008

Mená na O

Obadia(h), slovenský biblický preklad Abdiáš: muž.m. hebrejského pôvodu, s ktorým sa stretneme aj v Biblii, „Prorocké knihy“. Význam mu je „slúžiť Hospodina“. V protestantskej Európe sa stáva populárnym v XVII. st. kedy po ňom siahajú aj puritáni, avšak jeho popularita poklesla už v XIX. st. Dnes je veľmi zriedkavé. Najskôr sa s nim stretnete v americkom „Bible belt“.

Oberon: muž.m. Viď Aubrey.

Octavius, Oktávius: muž.m. ktorého východiskom je priezvisko slávnej rímskej rodiny, ale aj toto bolo utvorené z osobného mena zakladateľa rodu, ôsmého syna (nejakého) rodu, lebo význam mu je „ôsmy po rade“. Meno bolo populárne (v záp. Európe) v XIX. st. kedy tu boli mnohodetné rodiny. Dnes je zriedkavé a pôvodný význam je okrajový.

Odeta, Odette: žen. m. fráncúzska podoba Otýlie. Viď Otília.

Odyseus: muž.m. v latinskej podobe Ulysses, o ktorom „spieval“ aj Hómer. Po tomto mene siahali Briti (Angličania, Škóti, Welšania), kým Íri si ho využili na preklad svojho mena Ulick, ktoré v ich reči má význam „vďačnosť mysle, duševná odmena...“ V XIX. st. meno bolo pomerne frekventované.

Ofélia, Ophelia: žen. m. gréckeho pôvodu s významom pomoc.

Oktávia, Octavia, Octavus: žen. a muž. m. odvodené z priezviska rímskej rodiny, avšak jeho východiskom je lat. slovo pre číslo ôsem. Toto meno sa dávalo obyčajne tomu dieťaťu, ktoré do rodiny prichádzalo, ako ôsme po rade.

Olaf, Olav: muž. m. škandinávskeho pôvodu, s významom potomok, dedič po rodičoch.

Oleg: Muž. m. ktoré predstavuje ruskú podobu germanského Helge. Viď Oľga.

Oľga, Olina: žen. m. rozšírené hlavne v Rusku, avšak pôvod mu je starogermanský, priamejšie nórsky, kde sa vyskytuje v podobe Helge, čo znamená svätá.

Sv. Oľga bola manželkou kyjevského vojvodu z X. st. a zaslúžila sa o rozšírenie kresťanstva na celé Rusko. Demin. je Olina.

Oliver: muž. m. ktorého súčasná podoba vychádza z francúzskeho slova pre olivový strom. Pod týmto menom v dejinách poznáme jedného z najvýznamnejších spoločníkov Karola Veľkého.

Olívia: žen. m. lat. pôvodu, s významom olivový strom, oliva. Sv. Olívia vraj bola ochrankyňou olivových sadov v Taliansku. Deminutívom mena je Lívia, ktoré neraz funguje aj ako samostatné.

Olwen, Olwyn: žen.m. welšského pôvodu, kde jeho význam je „biela stopa“. S týmto menom sa stretávame ešte v starých keltských legendách Welšanov, kde Olwen, dcéra tamojšieho obra padla do oka lokálnemu princovi, ktorý sa pridal k armáde kráľa Arthúra. Legenda hovorí, že kade išla táto slečna, v jej šľapajách vyrastala biela trojlístková ďatelinka.

Meno sa rozširilo aj po Anglicku, ale pôvodne malo podobu Mabinogion.

Olympia: žen. m. gréckeho pôvodu, s významom božská, nebeská. Toto meno nosila aj slávna dcéra kráľa Epírie, neskoršie manželka Filipa Macedónskeho, matka Alexandra Macedónskeho.

Omar: muž. m. arabského pôvodu s významom prvorodený syn. Vyskytuje sa aj medzi kresťanmi, v jeho gréckej podobe Omeros.

Ondrej: úplne samostatné meno, ktorého východiskom je staršie Andrej. Viď.

Opál: žen. m. novšieho dátumu. V XIX. st. rodičia si vymýšľali rôzne mená pre svoje dcéry a vedľa napr. Rubín, Diamantína... začína sa zjavovať aj Opál, lebo aj opál je polodrahokam. Lat. opalus vychádza z gréckeho opállios, ktoré má v príbuznosti aj sanskritové úpala, ale všetko dospolu, v jazyku Indoeurópanov znamená skala, kameň.

Oren: muž. m. hebrejského pôvodu a význam mu je vavrín.

Oriana: žen. m. lat. pôvodu a význam mu je úsvit, svitanie, zora... zlatá. Viď Orion.

Orion: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom syn svetla. S týmto menom sú spiate mnohé starogrécke legendy.

Orlando: muž. m. talianska verzia podoby Roland.

Orson: muž. m. starofrancúzskeho pôvodu, s významom malý medveď, medvedík.

Orville: muž.m. starofrancúzskeho pôvodu, s významom „zlatá dedina, zlaté mesto“.

Osgar: muž.m. Viď Oskar.

Oskar, Oscar: muž m. staroanglíckeho pôvodu, kde sa vyskytovalo v podobe Osgar, čo znamená Boží spoločník. Toto meno aj Napoleón dal svojmu krsniatku, ktorý sa neskoršie stál kráľom Švédska.

Osvald, Oswald: muž. m. staroang. pôvodu, s významom Božia sila. V cirkevných dejinách máme až niekoľkých „svätých“ s týmto menom.

Osvetín: slovenské muž. m. z doby reformácie a národnej renesancie. Najskôr tu máme preklad lat. Illuminar, v zmysle osvietenia ducha, širšie aj osveta širokých más. Východiskom mu je svetlo, staroslov. svititi.

Otília, Otýlia, Ottilie: žen. m. staroger. pôvodu, s významom deva otčiny. Francúzske podoby sú: Odette, Odeta.

Oto, Otto, Otakar: muž. m. germanského pôvodu, s významom bohatý. V dejinách starého Rímu spomína sa aj Otho M. Sylvius, rímsky imperátor, potomok etrurského kráľovského rodu, ktorému sa podarilo získať si priazeň Nera, ktorý ho následne vymenoval aj za guvernéra Panónska. Do celého procesu, prsty si zamiešal aj Seneca, ktorý chcel Otha vzdialiť z Rímu. Po smrti Nera, Otho si získal priazeň nového imperátora, ale keďže ho tento odmietol vymenovať za svojho nástupcu, Otho neželel prostriedkov, aby tohoto imperátora, Galbu, vzdialil z trónu, ba dal ho aj zavraždiť. Po tejto vražde, na trón prichádza aj Otho a hneď sa dal aj robiť „poriadky“. V tom čase, v Germánii vzplanuli nepokoje. Išiel priamo na miesto. Po určitých menších víťazstvách, jeho armáda zažila drvivú porážku a bol koniec všetkého. Celkove vládol len tri mesiace. Umrel 20. apríla v roku 69. n.l.

Owen: muž.m. ktorého popularita vo Welsy neklesá, avšak o jeho pôvode nemame čistý obraz.

Môže byť welšskou podobou latinského mena Eugenius = dobrých génov, z dobrej rodiny; môže tu byť skryté welšsko keltské oen = jahňa; môže byť len púhou podobou známejšieho Ewan, Ewen a z toho sa mu význam posúva aj na junoš, mládenec... Vo welšských legendách stretávame mnohé osoby s menom Owen... ináč meno sa rozšírilo po celej Británii, ale hlavne v bývalých kolóniach, ako Amerika, Austrália, Nový Zealand atď.

Oxána: žen.m. ktoré vlastne predstavuje skomolenú podobu „Roxany“. Viď.

 

.....................autor Ján Kulík ...............

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com