03 decembra 2011


2. decembra 2011
Jazykové okienko píše Ján Širka
Plán zostane mŕtvou literou, nie mŕtvym slovom na papieri

Tentoraz nás v jazykovom okienku zaujalo nenáležite použité spojenie mŕtve slovo vo vete Plán zostane mŕtvym slovom na papieri. Iste ste hneď zachytili, že časť vety je frazéma doslovne preložená zo srbčiny Mrtvo slovo na papiru, avšak nie dokonale. Autor prekladu si neuvedomil, že v slovenskom preklade spája srbské a slovenské heslá. Či rovnako znejúce slová, avšak v každom jazyku s iným významom.
Slovo má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 v slovenčine význam po prvé – základná jazyková jednotka s ustálenou formou i významom, napríklad: domáce, prevzaté, nové slovo; dĺžka, význam, výskyt slova; hľadať vhodné slovo, neprehovoriť slova; v pravom zmysle slova; spisovné, nárečové slová atď., po druhé jazykový prejav; hovorenie, napríklad: písané, hovorené slovo, slovo na úvod; príkre, úprimné, povzbudivé slovo; silné slovo odvážny výrok alebo prejav; prázdne slová bezobsažná, zbytočná reč a tak ďalej. Po tretie sľub, prísľub, uistenie, napríklad: dať (svoje) čestné slovo, dodržať slovo.
       Videli sme, čo sa píše o slove po slovensky – základná jazyková jednotka s ustálenou formou i významom, jazykový prejav; hovorenie a sľub, prísľub, uistenie... Avšak v problémovej (slovenskej) vete zo začiatku okienka, ako sme sa presvedčili, nejde o význam hesla slovo. Kľúč musíme hľadať v srbčine, jazyku väčšinového národa na týchto priestoroch.
         Čo je slovo po srbsky, prezradí nám Horákov Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník. Na strane 282 sa píše za heslom slovo písmeno, litera, napríklad: ćirilska, latinička slova, cyrilské, latinské písmená, veliko, malo početno slovo či veľké, malé začiatočné písmeno atď. Teda srbské slovo sa prekladá do slovenčiny ako písmeno či litera.
       Teraz by sme problémovú slovenskú vetu zo začiatku textu mohli upraviť, a to tak, že mŕtve slovo vystriedame mŕtvou literou. Veta upravená bude znieť Plán zostane mŕtvou literou. Čiže nerealizuje sa (ne-uskutoční).
       Predložkový pád na papieri (v srbčine na papiru) sa v slovenčine najčastejšie k spojeniu nepridáva.

Zverejnil Ján Širka * piatok 2. decembra 2011 
Označenie: Plán zostane mŕtvou literou, nie mŕtvym slovom na papieri


Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com