03 decembra 2008

Mená na Ž

Žaklína: ženské meno, ktoré za svoju existenciu medzi nami vďačí manželke zavraždeného amerického prezidenta, J.F. Kennedyho. Pôvod mena je však vo francúzskom jazyku, predstavuje deminutív mužského Jaques, ktorého podoba v slovenčine je Jákob, Jakub. Viď.

Želmír(a): slovanské meno v muž. a žen. podobe, utvorené na podklade želať + mír, z čoho význam je osoba želajúca si mier, pokoj. Domácke podoby, skratky sú: Želka, Želko, Želo atď.

Želislav(a): slovanské meno v muž. a žen. podobe, utvorené na podklade želať + slav = sláva, oslava. Pod týmto menom chápeme osobu túžiacu po sláve; osobu želajúcu niečo oslavovať.

Žigmund: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom víťazstvo a ochrana, alebo víťaziť, pokorovať si a na ten spôsob ochraňovať si bezpečie. V príbuzenstve má meno Siegfried.

Žitomír: slovanské muž. m. utvorené spojením žito + mír, ktoré si môžeme vysvetliť aj ako žiť si v pokoji, alebo ak prihliadneme na názov ruského mesta Žitomír, tak sa význam posúva na žito mrviť, či širšie, na mlynára.

Žofia, Žofka: slovenská podoba žen. m. Sofia. Viď.

.................. autor Ján Kulík ......

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com