22 decembra 2008

Absolvent a apsolvent

V tomto príspevku nás zaujme cudzie slovo absolvent v slovenčine a apsolvent v srbčine. To preto, že hoci je to isté slovko prevzaté z latinčiny (absolvere = skončiť), v slovenčine a v srbčine nemajú celkom rovnaký význam. Takýchto rovnakoznejúcich slov s rozdielnymi významami je hodne v týchto dvoch bratských jazykoch, a to ináč často spôsobuje nedorozumenia.

Aby sme poukázali na rozdiel vo význame tohto istého slova v uvedených jazykoch, pozrieme sa do Malej enciklopedije Prosveta z roku 1978, v ktorej sa za heslom apsolvent na strane 84 píše: kod nas uobičajen naziv za studenta koji je upisao i overio sve semestre propisane nastavnim planom, ali još nije diplomirao, odnosno položio sve ispite... Znamená, po srbsky študent vypočul prednášky, ale neposkladal všetky skúšky či diplomové skúšky.

Teraz sa pozrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 na heslo absolvent, za ktorým sa píše – kto absolvoval školu, školenie, kurz a podobne; absolventka, absolventský, napríklad: absolventské skúšky, absolventský večierok.

Keďže sa absolvent objasňuje slovkom absolvovať, prečítame tiež, čo sa píše za ním. Po prvé vychodiť školu, dokončiť štúdiá, kurz, školenie; vyštudovať, napríklad: absolvovať gymnázium, absolvovať filozofickú fakultu. Po druhé zúčastniť sa na niečom, vykonať: absolvovať preteky, skok, let.

Teda rozdiel vo významoch hesla absolvent po slovensky a srbsky je. Po slovensky absolvent dokončil štúdiá, školenie; vyštudoval. Po srbsky však štúdia nedokončil, čiže vypočul prednášky, ale neposkladal všetky skúšky či diplomové skúšky. My z našej strany máme nádej, že ich v krátkom čase skončí či absolvuje.

................................Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com