19 decembra 2008

Traja králi?

Sme v čase predvianočnom, v čase, kedy sa ľudia spamätávajú na údajné narodenie Pána, Ježiša Krista a pýtajú sa na rozličné veci z Biblie. Pred nedávnom sa nás niekto pýtal: „Kde sa v Biblii spomínajú traja králi“? Nikde. Nikde nieto napísané, že do Betlehema prišli traja králi, či traja „mudrci od východu“.

V evanjeliu podľa Matúša, v druhej kapitoli (1 – 12) najdeme : „...ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema...Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu...“ Počet mudrcov, kráľov sa nespomína, ale že Mu obetovali tri dary, po čase sa začalo chápať, že to bol aj počet mudrcov a pribúdajú „nové“ dáta, ako napr. mená tých troch „kráľov“: Baltazár, Gašpar a Melchior, ba na čas sa ich znázorňuje aj ako predstaviteľov troch „rasových“ skupín: biely, žltý a počerný (Ind) atď.

Vyše tisíc rokov ľudia študujú Bibliu, učia sa z nej a mnohé veci pochopia inak, ako je tam napísané. Napr. nejaký celok chápeme, ako „meru“, čiže 40 (meru ôsme roky atď. Viď) i keď sa to nikde neudáva. Ježiš sa slúžil aramejským jazykom a mnohí odborníci sú mienky, že vtedajšia aramejčina nemala slovo pre mnoho, veľa, ale na vyjadrenie nesmierného počtu, použila číslo 40.

Najdeme tu aj mnohé iné zaujímavosti. Najčastejšie biblické meno je Zachariáš. S týmto menom sa spomínajú až 33 osoby.

V celej Biblii najdeme len jedno udanie o veku ženskej osoby. Bola to Sára, ktorá narodila Izáka, keď mala 90 rokov a umrela, ako 127 ročná.

Veľká noc má pohyblivé dátum, avšak veľkonočná nedeľa nemôže byť neskoršie, ako 25. apríla a nemôže byť skorej, ako 22. marca.

Podľa 1M (Prvá Mojžišova) najviacej rokov sa dožil Matuzalem. Umrel, ako 969 ročný.

Nová zmluva bola napísaná v gréckom jazyku.

V čase Ježišovho ukrižovania, ak je veriť odborníkom, vo svete bolo len nejakých 200 milionov ľudí.

Spolu s Ježišom, Rimania ukrižovali aj dvoch lotrov. Volali sa Dismas a Gestas.

Mojžiš sa vraj dožil 120 rokov.

Biblia spomína celý rad domácich zvierat, avšak jedno tam chýba. Nikde nenajdete žiadnu zmienku o mačkách.

Najrozšírenejšou knihou na svete, je „Biblia“, avšak ani po toľkých rokoch, nenajdete ju bezchybnú. Tlačové chyby sú aj v naších. Viacej, ako dosť, no do dejín Angličanov sa zapísalo vydanie z roku 1632. Túto Bibliu aj dnes nazývajú „Wicked Bible“, čo by vo voľnom preklade bolo asi bezbožná, diabolská, zločestná... Pri sádzaní sa im vkradla ohromná chyba. V časti, kde sa napočitujú 10 Božích prikázaní (2M 20:14) je „Nescudzoložíš“, zabudlo sa na predponu ne-, takže odporúča sa „Scudzoložíš“.

clip_image002

...........píše Ján Kulík

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com