03 decembra 2011


2. decembra 2011
Jazykové okienko píše Ján Širka
Plán zostane mŕtvou literou, nie mŕtvym slovom na papieri

Tentoraz nás v jazykovom okienku zaujalo nenáležite použité spojenie mŕtve slovo vo vete Plán zostane mŕtvym slovom na papieri. Iste ste hneď zachytili, že časť vety je frazéma doslovne preložená zo srbčiny Mrtvo slovo na papiru, avšak nie dokonale. Autor prekladu si neuvedomil, že v slovenskom preklade spája srbské a slovenské heslá. Či rovnako znejúce slová, avšak v každom jazyku s iným významom.
Slovo má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 v slovenčine význam po prvé – základná jazyková jednotka s ustálenou formou i významom, napríklad: domáce, prevzaté, nové slovo; dĺžka, význam, výskyt slova; hľadať vhodné slovo, neprehovoriť slova; v pravom zmysle slova; spisovné, nárečové slová atď., po druhé jazykový prejav; hovorenie, napríklad: písané, hovorené slovo, slovo na úvod; príkre, úprimné, povzbudivé slovo; silné slovo odvážny výrok alebo prejav; prázdne slová bezobsažná, zbytočná reč a tak ďalej. Po tretie sľub, prísľub, uistenie, napríklad: dať (svoje) čestné slovo, dodržať slovo.
       Videli sme, čo sa píše o slove po slovensky – základná jazyková jednotka s ustálenou formou i významom, jazykový prejav; hovorenie a sľub, prísľub, uistenie... Avšak v problémovej (slovenskej) vete zo začiatku okienka, ako sme sa presvedčili, nejde o význam hesla slovo. Kľúč musíme hľadať v srbčine, jazyku väčšinového národa na týchto priestoroch.
         Čo je slovo po srbsky, prezradí nám Horákov Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník. Na strane 282 sa píše za heslom slovo písmeno, litera, napríklad: ćirilska, latinička slova, cyrilské, latinské písmená, veliko, malo početno slovo či veľké, malé začiatočné písmeno atď. Teda srbské slovo sa prekladá do slovenčiny ako písmeno či litera.
       Teraz by sme problémovú slovenskú vetu zo začiatku textu mohli upraviť, a to tak, že mŕtve slovo vystriedame mŕtvou literou. Veta upravená bude znieť Plán zostane mŕtvou literou. Čiže nerealizuje sa (ne-uskutoční).
       Predložkový pád na papieri (v srbčine na papiru) sa v slovenčine najčastejšie k spojeniu nepridáva.

Zverejnil Ján Širka * piatok 2. decembra 2011 
Označenie: Plán zostane mŕtvou literou, nie mŕtvym slovom na papieri


14 novembra 2011

14. novembra


14. novembra 2011
 Jazykové okienko píše Ján Širka 
Po slovensky arcibiskup, nie nadbiskup 
   Tentoraz nás zaujme v slovenčine nenáležite použité heslo nadbiskup. Najmä preto, že ho takmer pri každom kresťanskom sviatku (západného obradu) použijeme. Nenáležite. . . Prečítajme si vetu: „Prezident blahoželal patriarchovi Srbskej pravoslávnej cirkvi Irinejovi, belehradskému nadbiskupovi Stanislavovi Hočevarovi, cirkevným hodnostárom, veriacim...“ atď.
   Zaujímavé je, že sa takmer vždy pri prekladaní zo srbčiny používa nepreložená srbská či vlastne chorvátska podoba vysokej cirkevnej hodnosti nadbiskup, a nie slovenská. To preto, že vojvodinskí Slováci sú väčšinou evanjelici, slovenskú podobu nepoznajú a nepoužívajú. Poznajú ju iste katolícki Slováci, ktorí žijú zväčša v Selenči. 
  Ináč podľa Horákovho Srbochorvátsko-slovenského slovníka nadbiskup sa prekladá ako arcibiskup. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 arcibiskup arcibiskup -a je biskup, ktorý je na čele cirkevnej provincie, metropolita. Teda biskup s vyššou hodnosťou. Potvrdí to aj Slovník cudzích slov (akademický) SPN 2005, v ktorom prvá časť slova arci- v zloženom slove arcibiskup vyjadruje vyšší stupeň hodnosti označenej druhou časťou (arci- plus biskup, tak aj v slove arciknieža). Na základe uvedeného problémovú vetu zo začiatku textu sme upravili, nenáležité slovo nadbiskup vystriedali správnym arcibiskup. Teraz ju prečítame: „Prezident blahoželal patriarchovi Srbskej pravoslávnej cirkvi Irinejovi, belehradskému arcibiskupovi Stanislavovi Hočevarovi, cirkevným hodnostárom, veriacim...“ atď.    
   Na záver môžeme zopakovať, že srbská či vlastne chorvátska podoba vysokej cirkevnej hodnosti nadbiskup sa prekladá do slovenčiny ako arcibiskup
    Anglická podoba je archbishop (čítaj arčbišap). 

Zverejnil Ján Širka * pondelok 14. novembra 2011 
Označenie: Po slovensky arcibiskup, nie nadbiskup

26 mája 2011

Čo nového susedovci-4(video+)


 
Petrovský hasiči pripravujú...
......................................


Pán farmár Kevenský to stihol a na zajtra má uź nové plány...


.............................
........................

Čo nového susedovci...3(video+)Keď niet elektrický prúd, tak je aj na ihriskách vedľa Artézskej studne veselo... Či poštár Gedeľovský zvoní dvakrát alebo..., dozvieme sa pri inej príležitosti, hlavne že poštové zásielky prídu načas...U Drieňovskov v ul.Kvačalovej, robota išla ako po masle. Vlasto zasadil všelijaké stromky..., babka Maria s vnučkou Hankou priložili ruky a ako vidno veľmi úspešne... 


...v samoobsluhe, vraj, našťastie mali elektriku, takže, bez problémov obsluhovali zákazníkov...

...........
.............

22 mája 2011

Kvety a plody na záhumní...

Hrozno
Marhuľa
Čerešne
Nechtík
................................
Vlčí mak
Púpava
Šípka...
Šípka
Moruša
Maliny Jablká
.....
...................................

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com