03 decembra 2008

Mená na W

Wallace, Wallis: muž.m. ktoré bolo pôvodne priezviskom. Siaha do staroanglického jazyka, kde malo význam „cudzinec“. Pod týmto menom starý Angličania poznali ľudí keltského (gálskeho) pôvodu, ktorí obývali oblasti súčasného Belgicka. Dnes ich poznáme, ako Walóncov, lenže ich meno súvisí aj s názvom národa Welšanov, ba aj Valachov. Keďže hovorili, akože cudzím jazykom, starý Germani ich volali „cudzincami“.

V Británii je viacej frekventovaná varianta Wallace, kým v Amerike Wallis a tu môže znamenať nie len mužské, ale aj ženské meno.

Walter: muž.m. formované na staronemeckom mene Waldhar a význam mu je „vládnuť ľudom“. Populárne skratky mena sú Wal, Walt a Wallis. V Amerike skratka Walt už sa úplne osamostatnila. Z tohoto mena, Walter, vznikol aj rad priezvísk, ako Watt(s), Watkins, Watson, Waters... Nejakou našou paralelou mu je naše Vlado, alebo Waldemar, Waldo. (Viď)

Warner: muž.m. na podklade staronemeckého významu „Varin národ, ľud“. Normani priniesli toto meno do Británie, ale v podobe Garnier, z čoho vzniklo priezvisko Garner a Warner. Z tohoto priezviska sa vyvinulo aj osobné meno Warner, ktoré je frekventované hlavne v Amerike.

Warren: muž.m. formované na staronemeckom názve ľudu „Varin národ“. Do Anglícka meno priniesli Normani, v podobe Guarin z čoho sa vyvinulo priezvisko Warren, Waring a Garnet. V samom Anglicku meno už skoro zaniklo, avšak v Amerike bolo frekventované, takže v poslednej dobe zase preniká do Británie. V Austrálii je pomerne častým muž. menom.

Warwick: muž.m. staroang. pôvodu, s významom „muž z domu neďaleko bariny“.

Wayne: muž.m. staroang. pôvodu, s významom „majster na výrobu vozov“, či po našský by to bol „kolár“.

Webster: staroang. muž.m. s významom „tkáč“.

Wendy: žen.m. Viď Vendy.

Wilbur: muž.m. v Amerike pomerne frekventované, kým v Británii je skoro neznáme. Predpokladá sa, že vzniklo medzi holandskými osadlíkmi, kolonistami v Amerike a možné je, že východiskom mu bude meno Wildeboer, holandský termín „divý sedliak“, avšak rovnako je možné, že jeho pôvod bude v staronemeckom Williburg = rázna ochrana.

Wilfred, Wilfrid: muž.m. ktorého východiskom je staroanglické Wilfrith, čo znamená „vôľa na mier, mier z vôle, priateľ mieru“. V stredoveku meno úplne zaniklo, avšak v XIX. st. „ožilo“, takže dnes je zase bežným menom Angličanov.

William: Viď Viliam.

Winifred: žen.m. ktorého východiskom je welšské Gwenfrewi. V poangličenej podobe je Winifred, takže sa ho neraz mieša s anglickým mužským menom Winfrith (viď Winfred). Skratkou tohoto ženského mena je Win, Winnie a zriedkavejšie aj Freda.

Winston: Muž. m. ktorého pôvod je v názve malej osady v Anglícku, v grófstve Gloucestershire a význam mu je usadlosť priateľa.

V rodine Churchillovcov, toto meno sa používalo od roku 1620. kedy tak nazvali novorodeniatko, neskoršieho Sir Winston Churchill, otca prvého vojvodu z Marlborough, lebo jeho matka sa nazývala Sarah Winston.

Niekoľko storočí neskoršie, narodil sa aj nám lepšie známy Sir Winston Churchill, vodca Britov počas II. sv. vojny.

Wolfgang: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom smelý, nebojácny vlk. Asi najznámejším jeho nositeľom bol Mozart.

Wyndham: muž.m. utvorené na staroanglickom podklade. Význam mu je „z usadlosti s hadistým chodníkom, hadistou cestou“. Meno je pomerne zriedkavé, avšak ako názov lokácie, zjavuje sa častejšie. Aj v Melbourne jeden okruh západne od mesta, nazýva sa Wyndham.

................... autor Ján Kulík .......

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com