27 novembra 2008

Mená na C-Č

Caddick, Caddock / Kadik, Kadok: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom a význam mu je "vetchý, nevládny, slabý,chatrný, vyčerpaný", až epileptická osoba. Cadell / Kadel: muž.m. pôvodne priezvisko, s významom "vojnová nálada", "bojový". Používa sa hlavne vo Walesi, ale aj v krajinách, kam sa Welšania vysťahovali. Cadmus: muž.m. v jeho latinskej podobe písania. V gréckej mytológii sa tak nazýval princ Fenície, ktorý s piatimi vojakmi založil Thébsky štát. Na rozkaz svojho otca, kráľa Egenora, Cadis / Kadis šiel si najsť a vyslobodiť sestru Európu, ale ak to nedokáže, nikdy viecej nesmie prísť domov. Na ceste mal mnoho zážitkov, ale sestru nenašiel. Mnohí hovoria, že on bol prvý, čo spoznal Grékov s umením písania, priniesol im písmo, alfabetu. O význame tohoto mena vieme málo, lebo keď prihliadneme na jazyk Grékov, dostávame cele iný význam, ako napr. s prihliadnutím na latinu... atď. Caera / Kaera: žen.m. írskeho pôvodu a význam mu je "červeno-hnedá". Caleb / Kaleb: muž.m. hebrejského pôvodu, ktoré v našich chotároch ešte nepoznáme, ale od XVI. st. sa vyskytuje v Škótsku a odtial "odplávalo" aj do sev. Ameriky. Význam mu je "nebojácny" z čoho sa to môže posunúť aj na "pes". Calvin: viď meno Kalvin. Cameron / Kamerón: muž.m. keltského pôvodu, s významom "krivý, zakrívený nos". Pod týmto menom poznáme jeden z najslávnejších škótskych klánov a ako osobné meno, zjavuje sa najčastejšie v Škótsku. Carmen: žen.m. Viď Karmen. Carr: muž.m. Viď Karr. Catriona / Katriona: žen.m. Katarína, v jeho keltskej podobe. Aj dnes je populárne. Najmä v Škótsku. Viď Katarína. Cecil, Cecília: toto meno, už či vo svojej mužskej, alebo ženskej podobe, bolo pomerne rozšírené a to hlavne v krajinách, kde panovali Angličania. Dnes je zriedkavejšie, no predsa ešte vždy frekventované. Angličania ho vyslovujú, ako Sesil, Sesília. Koreň mu je v latine, kde caeces = sleposť. Meno je odvodené z priezviska jedného z najslávnejších rímskych rodov a preto rodičia aj dnes siahajú po tomto slávnom mene. Sv. Cecília, ktorá žila v druhom storočí, stala sa martýrkou cirkvi, avšak neskoršie, v čase "morálneho úpadku" cirkvi, získala si aj miesto patrónky hudby. Cedric / Cedrik: muž.m. z knihy Sir Walter Scotta, "Ivanhoe". Hovorí sa, že Scott chybne zaznamenal meno saského kráľa Cerdica. Meno sa stalo populárnym v celom Anglicku a aj dnes je pomerne vitálne. Ak naozaj ide o chybné zachytenie mena kráľa Sasov, jeho význam nám je potom temný, avšak ak je to meno vymyslené, tak v koreni má názov ihličnáča, slov. céder, lat. cedrus, gr. kédros /κέδρος, lit. kadagis = borievka, borovica. Celesta, Celestín, Celestína: žen. a muž. podoby mena utvoreného na podklade lat. caelestis = nebeské. Medzi katolíkmi vo Fr. meno bolo a aj je pomerne populárne, vďaka sv. Celestínovi V. pápežovi v XIII. st. Pred nimi bolo niekoľko pápežov s týmto menom, ako napr. Celestín I. (umrel v Ríme, v 432. roku). Celestín V. keď prišiel na trón sv. Petra, bol už vyše 80 ročný. Ako pápež, veľmi sa neosvedčil a pápežoval si len nejakých 5 mesiacov. Vystriedal ho Bonifác VIII. na čo po 10. mesiacoch Celestín aj umiera. Pochovaný je v meste Aquila. Považuje sa ho za najpatetickejšieho pápeža. Citomyseľ: staré, sloviensko – slovanské muž. m. utvorené spojením cit, cítiť + myseľ, myslieť, z čoho nadobúda význam citlivá, súcitná osoba. Clint /Klint: viď Clinton. Clinton / Klinton: muž.m. odvodené z priezviska, ktoré vzniklo z názvu :“osada na kopci“. Colin: muž.m. keltského pôvodu, s významom „mladý psík, šteniatko“, alebo len „mladý, mladosť“. Meno je populárne v Škótsku, kam sa dostalo cestou francúzskeho deminutívu mena Nicholas. Welšské Collwyn má význam „lieskový sad.“ Conor, Connor: muž.m. írskeho pôvodu, ktoré sa spomína v ich starých legendách. Význam mu je „sila, žiadosť“. Ako osobné meno, v samom Írsku je okrajové. Tu sa skorej stretneme s priezviskom Connor, či aj jeho pôvodnou podobou, Connaire. Ctiboh: slovenské muž. m. utvorené kombináciou slov ctiť, uctievať + Boh, čiže je to osoba, ktorá si ctí, uctieva Boha. Ctislav: slovenské muž. m. utvorené spojením slov ctiť, úcta + slav. Vyvsetľuje sa, ako osoba ktorá si ctí Slovanstvo, slávu. Cyndy: žen.m. Viď Cyntia. Cyntia: žen. m. gréckeho pôvodu. Odvodené je z jednej titulky bohyne Artemis a znamená osobu pochádzajúcu z hory Cynthus. Ang. domácke skratky sú Cyndy, Cindy, Cindie... Cyprián: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom pochádzajúci z ostrova Cyprus. Cyrena: žen.m. ktoré v gréckej mytológii mala nymfa, dcéra rieky Peneus. Do tejto Cyrene sa zaľúbil aj boh Apolón a uniesol ju na sever Afriky, na miesto zvané Cyrenaica, v Lýbii a tu narodila Aristaeusa, zakladateľa kolónie Cyrene, ktoré si Aristaeus nazval menom svojej matky. Cyril: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom Pán, Hospodár. Toto meno mal aj jeden zo solúnskych bratov, slovanských vierozvestov, sv. Cyril – Konštantín. Cýrus: muž. m. v gréckej podobe, pôvodne peržského slova, s významom slnko, trón. Čestimír: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením česť, čast + mír = mier, pokoj, svet. Čistko: slovenské mužské meno, utvorené na podklade priameho prekladu latinského mena Serenus, Clarus.

..........................Autor Ján Kulík...................

.

4 komentáre:

Anonymný povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený správcom blogu.
Pavel Florian povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Anonymný povedal(a)...

Milý pán admin!
Chcem Vám len povedať, že Vaša stránka je veľmi zaujímavá, najmä čo sa týka výkladu významu mien. Len podotýkam, že je v kompetencii administrátora stránky zmazať komentáre, ktoré na ňu vrhajú nepriaznivé svetlo a pôsobia nie veľmi vhodne. Porozmýšľajte. Prajem veľa tvorivých nápadov do budúcna.
m.

P. Florian povedal(a)...

Milá m.
Ďakujem za dobromyseľné upozornenie a najmä prianie, lebo očividne prichádzajú od, v blogovaní, skúsenej osoby. Vaše prianie znásobujem a opätujem.

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com