03 decembra 2008

Mená na Š

Šalamún: muž. m. najlepšie nám známe z Biblie, kde sa v St. zmluve spomína izraelský kráľ Šalamún. Pôvod mu je v hebrejskom jazyku a význam malý muž mieru. Medzi kresťanmi toto meno nebolo nikdy frekventované, ba aj v čase reformačných bojov, bolo len na periférii.

Medzi Židmi a aj moslinmi, meno je pomerne časté.

Šarlota: francúzska podoba žen. m. utvorená z mužského mena Karol.

Šimon: viď Simeón.

Širly, Shirley: žen. m. anglického pôvodu, utvorené spojením slov shire = grófstvo, okruh, okres + valey = dolina, úvala. Z tejto kombinácie najsamprv vzniklo priezvisko a keď v roku 1849. Charlota Bronte napísala knihu pod názvom „Shirley“, začalo sa ho používať aj ako osobné ženské meno. Zásluhou detskej filmovej hviezdy Shirley Temple, jeho popularita nesmierne vzrástla a dnes sa zaraďuje medzi najpopulárnejšie ženské mená v krajinách hovoriacich po anglícky.

Štefan: muž. m. ktoré je známe v celom kresťanskom svete a najdeme ho v rozličných podobách, ako: Stefano, Esteban, Stefan, Stephan, Steven, Stevo, István, Stefa, Štefa... Jeho pôvod je v gréckom jazyku, kde znamená koruna, vavrínový veniec. V čase rozkvetu gréckej klasickej kultúry, najväčšou česťou každého muža, bolo získať si vavrínový veniec, ako symbol vrcholného výkonu v určitej športovej disciplíne, v poézii, orátorstve, hudbe... V samom Grécku meno bolo populárne hodne skorej kresťanstva, kým v čase nástupu kresťanstva, pod týmto menom poznáme aj prvého mučeníka. (Skutky VI. a VII.)

Štefánia: žen. podoba mužského mena Štefan.

Šťastka: slovenské ženské meno, ktoré vzniklo prekladom latinského žen. m. Felicity.

Šťastko: slovenské muž. m. ktoré vzniklo prekladom latinského muž. m. Félix.

....................... autor Ján Kulík ...............

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com