06 decembra 2008

Jazyková príloha 44

Ujčiná, nie ujčina Aj v nasledujúcom jazykovom okienku sa zasadzujeme za nápravu slovenského jazyka už zabehanou formou. Ďalší chybný tvar, čo nás zaujal, je skloňovanie hesla ujčiná, podstatného mena ženského rodu ktoré sa má skloňovať podľa vzoru gazdiná. To preto, že sme prednedávnom počuli chybný tvar – ujčiny. A vo vete – Od ujčiny sme odišli o jednej hodine.

 Najprv nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka, čo sa píše za heslom ujčiná: ujcova manželka; teta; a potom skloňovanie a údaje o skloňovaní, podľa ktorých vyskloňujeme toto podstatné meno. 

jednotné číslo....................... množné číslo

nominatív ujčiná.................. nominatív ujčiné genitív (od) ujčinej ...............genitív (od) ujčín datív (k) ujčinej.................... datív (k) ujčinám akuzatív (vidím) ujčinú....... akuzatív (vidím) ujčiné lokál (o) ujčinej.....................lokál (o) ujčinách inštrumentál (s) ujčinou..... inštrumentál (s) ujčinami         Pri skloňovaní sme si všimli, že sme sa nestretli s tvarom zo začiatku textu – ujčiny. Teda tvar ujčiny je chybný, a má znieť ujčinej. Celá problémová veta má znieť: Od ujčinej sme odišli o jednej hodine.    Keď ide o chybný tvar ujčiny, treba len podotknúť, že respondent heslo ujčiná nespisovne skloňoval podľa vzoru žena, pri ktorom genitív jednotného čísla znie ujčiny. Z ktorých dôvodov? Asi preto, že prvé na čo vplýva u nás väčšinový jazyk – srbčina, je dĺžka, vlastne strata dĺžky (ujčiná → ujčina) Táto strata dĺžky automaticky preradila podstatné meno do iného vzoru (vzoru žena). Bolo by dobre, keby sme vedeli, aký je stav na Slovensku v súvislosti s touto chybou. Predpokladáme, že existuje, avšak vo veľmi obmedzenej miere, a to iba u príslušníkov nárečia, v ktorom niet dlhých samohlások.  

  Ešte len napočítajme niekoľko podstatných mien, čo sa skloňujú podľa vzoru gazdiná: stryná, testiná, šľachtičná, kňažná, princezná, kráľovná, cárovná, cisárovná... 

.........píše Ján Širka .......

.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com