03 decembra 2008

Mená na CH

Chad / Čaed: muž.m. s ktorým sa občas stretneme a to hlavne v Amerike. Pôvod mena je v jazyku Welšanov a jeho význam je „boj, obrana“. Takto sa nazýval aj jeden sv. zo VII. st.

Chandra: muž. a žen. m. ktoré je v Indii veľmi frekventované. Východiskom mu je sanskrit, kde má podobu candraka = mesiac (luna). Chandra je už ku angličtine prispôsobené písanie.

Charis: muž.m. gréckeho pôvodu, s ktorým sa neraz stretneme. V samom Grécku je pomerne populárne a medzi gréckymi vysťahovalcami je časté. Jeho význam je „krása, lahodnosť, elegancia, grácia...“

Charity: žen.m. ktoré vzniklo v starofrancúzskom jazyku. Význam: dobrosrdečnosť, ľudomilstvo, láskavosť, láska k blížnemu a pod.

Charles: muž.m. Viď Karol. Bežnou americkou skratkou je Chuck.

Charlotta: žen.m. odvodené z muž. Charles. Má viacej podôb, ako napr. Charlene, v tal. Carlotta a pod. Viď Karol a Karolína.

Charmain: žen.m. ktorého vznik sa dáva do súvisu s gréckym slovom pre radosť, potešenie. Súvisí s muž.m. Charis. (viď) V antických dejinách sa spomína Charmain, ako slúžka Kleopatry.

Chauncey: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska, avšak o význame už vieme menej. Viaže sa ku starofrancúzskemu jazyku a môže znamenať „kancelár, tajomník“, ale za východisko môžeme považovať aj „chance“ (šanca) = šťastná náhoda.

Chelsey: pomerne časté žen.m. staroang. pôvodu, odvodené z lokácie: prístav v oblasti kriedovej (bielej) pôdy.

Cheryl: žen.m. varianta z Cherry, utvorené z názvu ovocia čerešňa. Sheryl mu je ďalšou variantou. Pemerne frekventované v krajinách hovoriacich po anglícky.

Chester: muž.m. ktoré pôvodne znamenalo lokáciu, rímsky opevnený tábor. Stretneme sa s nim, ako v Anglícku, tak aj v Amerike, Austrálii atď.

Chloe / Klói: žen.m. ktoré v staroveku bolo aténske priezvisko bohyne Ceres / Demeter – ochrankyňa zelených polí. Odvodené je z gr. slova χλόη = mladý výhonok, mládnik, svieži a jemný výhook, ratolesť... Takéto osobné meno bolo v Grécku veľmi časté. Dávalo sa dievčencom jemných detských nevinných čŕt. Po ňom siahali aj mnohí básnici a to nie len v staroveku, ale aj v neskorom stredoveku.

Toto meno sa zapáčilo aj americkým čiernym otrokom, lebo v Novej zmluve našli príbeh o žene z Korintu, ktorú apoštol Pavel priviedol ku kresťanstvu.

Chloris(a): žen.m. gréckeho pôvodu. Východisko mu je grécke chlorós / χλορώς = zelené, jasnozelené, svieže, vitálne atď.

Christian(a): muž. a žen.m. latinského pôvodu, ktoré znamená „kresťan(ka)“. U nás je zaužívaná podoba Kristína (žen.m.).

V zozname „svätých“ spomína sa aj martýrka Christina. Dátum, rok narodenia a umŕtia nepoznáme. Jej deň je 24. júla. Legenda o nej, s ktorou sa stretneme v oblasti Latium, hlavne v okolí jazera Bolsena, je nič iné, ako adaptovanie si legendy o sv. Christine z mesta Tyre (Lebanon). Obe legendy hovoria o rovnakých udalostiach (s lokálnym prifarbením), avšak ani jednu nemožno aj historický potvrdiť. Pri Bolseno je nejaký kresťanský cintorín, ale chýba evidencia, že naozaj tu odpočíva sv. Christina.

Christobela: žen.m. ktoré vzniklo asi v stredoveku a predpokladá sa, že tu ide kombináciu lat. Christus + bella, z čo dostávame význam „pekná kresťanka“. Anglickou skratkou je: Chrissy, Christy.

Christopher: muž.m. U nás máme zaužívané podoby Krištof a Krištofer. Viď.

Chrysanthus: toto muž.m. vždy bolo veľmi zriedkavé, avšak dejiny kresťanstva poznajú aj takúto osobu, sv. Chrysanthusa. Dátum narodenia a umŕtia nevieme, ale žil niekde v prvých storočiach kresťanstva. Jeho deň je 25. októbra.

Podľa legendy, Chrisanthus sa narodil v Alexandrii, ale už ako mladý, prešiel do Rímu. Otec sa usiloval vzdialiť, izolovať ho od novej šíriacej sa kresťanskej ideológie, na čo použil aj kňažku z chrámu Minervy, Dariu, avšak stal sa opak. Chrysanthus preobrátil aj Dáriu. Stala sa mu milenkou a vstúpili do „panenského manželstva“. Spolu začali hlásať novú vieru a privádzať nové húfy. Raz presvedčili aj celú rotu rímskych vojakov, na čo všetci doplatili hlavou. Chrysathus a Daria boli za živa pochovaný vedľa jednej z rímskych ciest.

Same meno Chrysantus je gréckeho pôvodu. Predstavuje kombináciu slov khrusós / χρυσός = zlato + ánthos / άνθος = kvietok, takže v gr. jaz. meno má podobu Χρυσάνθος.

Chrystal: žen.m. o ktorom sa mnohí domnievajú, že bude odvodené zo slova kryštáľ, lenže v takom prípade nemôžeme ho chápať, ako gréckeho pôvodu a ani začiatočné Ch- by sme nemali Napísané by bolo Crystal, východisko gr. κρύσταλλος = ľad, kameň, kryštáľ. V tomto mene máme cele inú etymológiu. Rovnakú, ako aj pri mene Christofer, Krištof. (viď) Chrystal predstavuje jeden zo ženských variácií Christofera.

Churchill: muž.m. ktoré je pomerne málo frekventované. Pôvod mu je v staroang. jazyku a znamená „kostol na vŕšku, kopci“ a v tejto podobe to bolo len označenie lokácie. Neskoršie, niekde v stredoveku, posúva sa aj v priezvisko a odtiaľ v osobné meno. Ako priezvisko, mal ho aj Winstone Churchill, ministerský predseda Británie počas II. sv. vojny nuž asi z tohoto, meno sa nerozšírilo, lebo rodičov mrzí nazvať si syna priezviskom slávnej osoby, avšak mnohí siahajú po nie tak viditeľnom Winstone a obyčajne ho synom dávajú, ako druhé meno.

.......autor Ján Kulík......

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com