22 decembra 2008

Tichá noc aj v angličtine a v nemčine

Tichá noc, svätá noc.

Usnula zem celá,

dvaja len bdejú v Betleheme;

v jasliach Dieťa tam utešené

tíško, spokojne spí,

tíško, spokojne spí.

Tichá noc, svätá noc.

Anjeli priniesli

najprv pastierom radostnú zvesť,

z nej teší sa dnes celý svet:

Prišiel Spasiteľ k vám :/:

Tichá noc, svätá noc.

V Ježiši-Dieťati

Boh sa láskavo usmieva nám,

anjel zvestuje: Buď pokoj vám!

Kristus je daný nám :/:     >>>noty<<<

V angličtine:

Silent night, holy night!

All is calm, all is bright

Round you virgin mother and child.

Holy infant, so tender and mild.

Sleep in heavenly peace.

Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night!

Shepherds quake at the sight.

Glory streams from heaven afar,

Heavenly hosts sing: Hallelujah!

Christ the Savior is born.

Christ the Savior is born.

Silent night, holy night!

Son of God, love’s pure light

Radiant beams from Thy holy face,

With the dawn of redeeming grace,

Jesus, Lord, at Thy birth,

Jesus, Lord, at Thy birth.

Nemecký text.

Stille Nacht, heilige Nacht,

Alles schläft; eisam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaft in himmlischer Ruh!

Schlaft in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht,

Hirten erst kundgemacht

Durch der Engel Halleluja,

Tönt es laut von fern und nah:

Christ, der Retter ist da!

Christ, der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht,

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund‘.

Christ, in deiner Geburt!

Christ, in deiner Geburt!

clip_image002

....................pripravil JK

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com