09 novembra 2009

Nie spotrebiteľský košík, ale spotrebný kôš

V tomto jazykovom okienku sa venujeme ekonomickému pojmu spotrebný kôš. To preto, že sme sa stretli so spojením spotrebiteľský košík, ktoré nepovažujeme za vhodné. Prečítajme si vetu: Ani jedna zložka spotrebiteľského košíka nezaznamenala výraznejší pohyb, iba ceny potravín vzrástli o polovicu percenta.

Spotrebiteľ podľa elektronického Lexikónu slovenského jazyka či Slexu99 je ten, čo kupuje, spotrebúva tovar, odberateľ, konzument: požiadavky spotrebiteľov...

Prídavné meno zo spotrebiteľ je spotrebiteľský, napríklad: spotrebiteľská verejnosť spotrebitelia; spotrebiteľské ceny maloobchodné... Spojenie spotrebiteľský košík sme nenašli.

Podľa Slexu99 uvedené spojenie má správne znieť: spotrebný kôš. No najprv sa pozrieme do Výkladového slovníka ekonomických pojmov, SPN Bratislava 2002, str. 181, čo sa píše za heslom spotreba. Spotreba znamená reálne uspokojovanie našich potrieb. Podľa Slexu99 je to spotrebovanie, spotrebúvanie; ďalej spotrebované produkty, množstvo, napríklad: vysoká spotreba (elektriny); spotreba mlieka stúpa konzum; predmety osobnej spotreby; roč spotreba na obyvateľa.

Ako príklad na prídavné meno spotrebný sa uvádza, napr.: spotrebný tovar; spotrebná spoločnosť či konzumná; spotrebný kôš, a to je súbor prostriedkov na hmotné uspokojovanie životných potrieb.

Tiež podľa uvedeného Výkladového slovníka ekonomických pojmov pojmom spotrebný kôš sa označuje suma výdavkov na nákup tovarov a služieb, ktorú vynaloží za určité obdobie (napríklad za rok) priemerný spotrebiteľ, respektíve priemerná domácnosť či rodina.

Problémová veta zo začiatku textu má znieť: Ani jedna zložka spotrebného koša nezaznamenala výraznejší pohyb, iba ceny potravín vzrástli o polovicu percenta. Odvodené je, ako sme sa presvedčili, nie zo spotrebiteľ, ale spotreba. Teda ešte raz – spotrebný kôš.

…pripráva J. Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com