10 novembra 2010

Bolo by treba pouvažovať, nie Trebalo by pouvažovať

.................................. Autor Ján Širka

Aj v tomto jazykovom okienku sa budeme snažiť poukázať na nedopatrenia v našom spisovnom jazyku sťažujúce každodennú komunikáciu. Tentoraz nás zaujalo nenáležité slovko trebalo vo vete: Preto by trebalo pouvažovať. Prečo nenáležité? Lebo slovko trebalo podľa koncovky by mohlo byť sloveso, ktorého základný tvar – infinitív by mal znieť trebať. Skúsme ho nájsť v slovníku. V kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 ho niet ani v už nekodifikačnom šesťdielnom Slovníku slovenského jazyka, ani v Pravopisnom slovníku z roku 1940, ani v Abecednom pravopisnom slovníku z roku 1931. Na základe uvedeného môžeme uzavrieť, že heslo trebať trebalo (v tvare slovesa) v slovenčine neexistuje.

Jestvuje však vetná príslovka treba, ktorá je ako každá príslovka neohybná. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 vyjadruje potrebu, nevyhnutnosť vykon(áv)ať dej, je potrebné, žiada sa, načim, napríklad: treba si dávať pozor; má všetko, čo treba; bolo ti to treba? na to bude treba viac peňazí; netreba sa prenáhliť; treba povedať, poznamenať, že ...

V súvislosti s vetnou príslovkou treba načim poznamenať, že sa používa v prítomnom čase, budúcom a v podmieňovacom spôsobe. V prítomnom čase sa s príslovkou treba tvar sponového slovesa byť – je nepoužíva, je zbytočný, napríklad: (je) treba kosiť. V minulom čase a v budúcom sa táto spona používa, napríklad: bolo treba kosiť, bude treba ísť, v zápore netreba ľutovať, nebolo treba ísť, nebude treba čakať..

Teraz by sme už problémovú vetu Preto by trebalo pouvažovať, mohli upraviť – Preto by bolo treba pouvažovať. Do vety sme, ako ste si iste všimli, dosadili namiesto problémového nesprávneho slovka trebalo príslovku treba v podmieňovacom spôsobe (+ by) so sponovým slovesom byťbolo (Preto by bolo treba pouvažovať). V budúcom čase pred treba pouvažovať vložíme sponové sloveso byť v budúcom čase – bude: Preto bude treba pouvažovať. V minulom čase pred treba pouvažovať vložíme sponové sloveso byť v minulom čase – bolo: Preto bolo treba pouvažovať.

Nakoniec zhrnieme. Tvar trebať – trebalo neexistuje, ale sa používa príslovka treba + infinitív slovesa (pouvažovať) + spona byť v žiadanom čase či v podmieňovacom spôsobe aj by.

..............................................................................

....................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com