02 novembra 2010

Jazykové okienko-Kirbaj (kirvaj) či hody?

.

.

.....autor Ján Širka

(...obr.: J.Zimová,J.Širka,A.Cigániková)

.

.

V tomto jazykovom okienku sa venujeme ešte stále živému slovku kirbaj či kirvaj v tomto priestore. Všetci vieme, že ide o slávnosť výročia posviacky kostola alebo u katolíkov aj sviatok patróna, ktorému je kostol zasvätený. V Silbaši napríklad v nedeľu oslávili kirbaj, ktorý sa každý rok svätí 31.-ého októbra, v deň posviacky kostola roku 1886. Tradičnej výročnej slávnosti, ale pri miestnom kostole, spojenej s nakupovaním cukríkov, medovníkov, vození na kolotoči sa tešia najmä deti.

Nás zaujíma, či je termín kirbaj, kirvaj z jazykovej stránky náležitý. Predtým však musíme povedať, že má nemecký pôvod v slovách: Kirchweih, Kirchweihe, Kirchweihfest, Kirmes, Kirchmesse, čiže ide o germanizmus – nemecký jazykový prvok v slovenčine vojvodinských Slovákov, ale aj v jazyku Bunevcov na severe Báčky a v chorvátčine v Chorvátsku. Všetci vieme, že na tomto priestore žili Nemci (vlastne Švábi). V najbližšom susedstve Silbaša boli nemecké dediny Gajdobra, Bulkesz (dnes Bački Maglić), Šove (Ravno Selo), Parabuť (Ratkovo) atď... hospodársky a kultúrne vyspelejšie ako iné nenemecké dediny. Preto nie div, že naši predkovia okrem iných nemeckých slov prebrali aj toto, pričom ho trochu prispôsobili.

Potvrdzuje to aj chorvátsky Veliki rječnik stranih riječi, izraza i kratica Bratoljuba Klaića, ktorý uvádza slovko kirbaj odvodené z nemeckého Kirchweih – crkveni god, proštenje, zbor či po slovensky cirkevné hody, zhromaždenie, hody, odpust.

Keď ide o slovenský spisovný jazyk, heslo kirbaj či kirvaj sme v slovenskom slovníku nenašli. V kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4, ale ani v iných slovenských slovníkoch sa neuvádza. Namiesto týchto upravených nemeckých hesiel sa uvádzajú hody. hody -ov m. pomn.

1. slávnosť výročia posviacky kostola alebo sviatok patróna, ktorému je kostol zasvätený: ísť na hody

2. hostina, hodovanie: urobiť si hody

l mať sa, najesť sa ako na hodoch dobre;

hodový príd.: hodový koláč

V Synonymickom slovníku slovenčiny sa píše:

hody

1. tradičná výročná slávnosť na pamiatku posvätenia miestneho kostola,

hovor. odpust:

v nedeľu sú u nás hody, je u nás odpust

2. pozri hostina

3. pís. Hody pozri Vianoce

Na základe uvedeného a z faktu, že v slovníku slovenského jazyka nie je heslo kirbaj, kirvaj, môžeme uzavrieť, že sa v spisovnom jazyku nemá používať. Preto odporúčame používať hody, aj hovor. odpust. Čas a ďalší vývin slovenského jazyka ukážu, či sa odporúčanie ujme.

.........................................................................................

...................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com