14 novembra 2010

Hadík, dva erby...

Hadík

Práve sme obdržali mail od profesora dejín, Jaroslava Miklovica z Pazovy. Poslal nám dva erby Hadíkových. Ďakujeme za pomoc.

Žiaľbohu, ale nemame to farebné. Aj takto však hodne vyčítame. Štít je v podobe, aká jestvovala v Španielsku, v XV. storočí a Rakúsko, so Španielskom malo úzke dynastické styky. Je delený, kde vidíme, že rod má blízke spojenie (asi cestou manželstiev) s inými rodmi. Nad štítom je koruna a z nej vychádzajú ďaľšie styri korunované prilby. V heraldike je to významné. V tej knihe, čo mám po ruke, v celej Európe sotva najdete erb s dvomi prilbami, ale je tam vysvetlenie, že v stredoveku hierarchia sa znázorňovala množstvom prílb nad štítom. Andrej Hadík ich má až štyri a na dovažok sú aj s korunkami. Nad korunkami sa zase opakujú štyri symboli zo štítu. Najzaujímavejší je dvojhlavý orol.

Symbolom rímskej ríše bol orol. Keď sa ríša rozdelila na západnú a východnú, vzniká dvohlavý orol – díva sa na západ a východ. Neskoršie, krajiny čo boli kultúrne pod domináciou východnej ríše, Byzantie, v erbe majú dvojhlavého orla, ako napr. Rusko, Srbsko, Albánsko... lenže takého orla najdeme aj na štítoch, erboch, na západe. Prečo? Zdávajú oddanosť ku „Svätej rímskej ríši“, či boli ochrancami koruny tejto ríše.

Štít imperátora „Sv. rímskej ríše“.

Tento erb je už hodne skromnejší. Nad štítom je už len jedna prilba s korunkou. V štíte a nad nim je „kráľovské“ zviera, lev – so šabľou a v jeho ústach je zoťatá hlava Turka.

* Ak máte nejaké dodatočné informácie, prosíme vás, dodajte nám.

....píše Ján Kulík

...........................................................................

....................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com