13 decembra 2010

Jazyková príloha-Nie Ivu Andrića, ale Iva Andrića

.....autor Ján Širka

Jednou z najčastejších jazykových chýb v rozhlase je nesprávna pádová koncovka, zvyčajne koncovka genitívu. Preto jej v tomto jazykovom okienku venujeme priestor.

Minulý týždeň sme zachytili minimálne dva razy chybný tvar genitívu (druhého pádu) jednotného čísla podstatného mena či vlastného chorvátskeho mena Ivo. Prvý raz šlo o ... citujeme: Knižnicu Ivu Andrića... a v druhom prípade... o bývalého chorvátskeho preméra Ivu Sandera... Hneď musíme pripomenúť, že genitív tohto vlastného mena znie v chorvátčine Ive, variantná prípona -u, datív Ivi a tak ďalej.

Nás zaujíma, ako má znieť genitív jednotného čísla tohto mena v slovenčine. Ako vieme, nominatív jednotného čísla je Ivo. Je to podstatné meno mužského rodu, životné, ktoré sa bude skloňovať podľa vzoru chlap. Prečo? Lebo sa podľa vzoru chlap skloňujú mužské životné podstatné mená zakončené v nominatíve jednotného čísla na hocakú spoluhlásku, na samohlásku -o; sem patria vlastné mená (Jano, Vlado) aj cudzie (Hugo)... priezviská, ak sa nepociťujú ako domáce, najmä inoslovanské na -ko, -enko (Gromyko) mená rozprávkových bytostí a mená zvierat mužského rodu v jednotnom čísle.

Prečítali sme – čo nás zaujímalo – že sa podľa vzoru chlap skloňujú aj cudzie vlastné mená zakončené na -o. Teda aj Ivo. Vyskloňujeme ho podľa vzorového slova: nominatív – chlap, Ivo, genitív – chlap-a, Iv-a, datív chlap-ovi, Iv-ovi, akuzatív – chlap-a, Iva, lokál – chlap-ovi, Iv-ovi, inštrumentál – chlap-om Iv-om. Skloňovaním sme zistili koncovku genitívu. Ňou je -a (Nie -u.). Teda – chlap-a, Iv-a.

Teraz môžeme upraviť problémové časti viet zo začiatku výkladu na: Knižnicu Iva Andrića... a v druhom prípade... o bývalého chorvátskeho preméra Iva Sandera.

Nakoniec zhrnieme. Genitív jednotného čísla chorvátskeho mena Ivo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru chlap, má znieť Iva.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com