21 decembra 2010

Jazyková príloha:-Most, genitív mosta, nie mostu

.......................................Ján Širka

V minulom jazykovom okienku sme uviedli, že jednou z najčastejších jazykových chýb v rozhlase je nesprávna pádová koncovka, zvyčajne koncovka genitívu. Preto nás aj v tomto okienku zaujme chybný tvar genitívu.

Nedávno sme zachytili chybnú koncovku genitívu jednotného čísla podstatného mena most – mostu. Uvedieme vetu s uvedenou chybnou koncovkou: Jedným z projektov je aj výstavba takzvaného Žežeľovho mostu... Nasledujú ešte dve staršie krátené vety: Mala by byť financovaná výstavba mostu Františka Jozefa ... Konzorcium má do soboty splniť záväzky na stavbe mostu cez Dunaj...Boli to iba tri vety s chybnými koncovkami genitívu podstatného mena most.

Zaujíma nás, ako má správne znieť genitív jednotného čísla tohto podstatného mena. Nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 a prečítame: most, genitív most-a mužský rod. A v pokračovaní – po prvé stavba spájajúca brehy riek, údolí, priehlbní a podobne, napríklad: drevený, reťazový, padací most, železničný most, most cez rieku; stavať mosty...

Zistili sme hľadanú koncovku genitívu hesla most – je to mosta, tiež jeho význam. Teraz si prečítame z Morfológie slovenského jazyka, podľa ktorého vzoru sa most skloňuje a aby sme sa presvedčili o správnosti koncovky genitívu, vyskloňujeme ho v jednotnom čísle. Keďže je most neživotné podstatné meno mužského rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na tvrdú spoluhlásku, bude sa skloňovať podľa vzoru dub, lebo sa podľa neho skloňujú podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.

Skloňujeme. Nominatív jednotného čísla most, genitív mosta, datív mostu, akuzatív most, lokál moste a inštrumentál mostom. Ako sme videli, genitív jednotného čísla podstatného mena most znie mosta.

Musíme tu pripomenúť, že hoci pri skloňovaní podstatných mien podľa tohto vzoru (dub) existuje aj genitívna variantná prípona -u (napr.: dom-u, genitív-u), na podstatné meno most sa nevzťahuje.

Vety s chybou koncovkou genitívu teraz upravené budú znieť: Jedným z projektov je aj výstavba takzvaného Žežeľovho mosta... Mala by byť financovaná výstavba mosta Františka Jozefa ... tiež... Konzorcium má do soboty splniť záväzky na stavbe mosta cez Dunaj...

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com