18 decembra 2010

Dr. ANDREJ SIRÁCKY

Dr. ANDREJ SIRÁCKY

1900 – 1988

Akademik Dr. Andrej Sirácky sa narodil 29. decembra roku 1900 v Báčskom Petrovci. Pochádza s chudobnej roľníckej rodiny. V 12. roku života stratil jedného rodiča a nezadlho aj druhého. Nad jeho ďalším dospievaním bdeli matkini bratia.

Po skončení základnej školy zapisuje sa do strednej, ale už v 18. roku života bol mobilizovaný do šíkov rakúskej armády. Na front už nestihol. Po vojne ako súkromný žiak skončil strednú školu. Životom sa sám predieral, sám sa staral o svoje živobitie. Roku 1921 získal štipendium a stáva sa študentom na Karlovej univerzite v Prahe. Študoval filozofiu a literatúru. Štúdium skončil roku 1925. V rokoch 1925-1941 pôsobil ako profesor na slovenskom gymnáziu v Petrovci.

Prvé literárne príspevky píše už ako strdoškolák. Svoje práce zverejňoval v novinách Národná jednota a v časopise Náš život a v kalendároch. Roku 1922 založené je tzv. Voľné združenie študentov socialistov Slovenska. Pôsobilo pod skratkov DAV. Dr, Sirácky bol pilierom toho združenia. Tu sa zaoberal umením, kritikou, literatúrou, filozofiou... So stredoškolákmi v Petrovci založil samovzdelávací krúžok Sládkovič. Na zasadnutiach krúžku mal literárne, spoločenské a filozofické prednášky, besedy. Založením Matice slovenskej v Juhoslávii roku 1932 stáva sa náčelníkom ľudovýchovného odboru. Do dovtedy bežnej, ľudovýchovnej činnosti vniesol novú náplň ale i tok praktickej realizácie. V časoch fašistickej okupácie (1941-1944) zostáva bez práce a dostáva sa i do väzenia. Roku 1942 odchádza pracovať do redakcie novín Slovenská jednota v Budapešti. Nastolením nemeckej okupácie i v samom Maďarsku, vracia sa do rodného Petrovca. Zapája sa do protifašistického odboja. Stáva sa členom ilegálneho Národnooslobodzovacieho výboru. Hneď po oslobodení Petrovca v októbry roku 1944, zakladá noviny Hlas ľudu. Prvé číslo vyšlo 19. októbra roku 1944. Po oslobodení sa stáva náčelníkom pre osvetu novosadského obvodu. Plne sa angažuje na obnovení gymnázia v Petrovci. Roku 1945 sa stáva jeho riaditeľom. Nim bol do roku 1948, keď odchádza do Československa, na Slovensko.

Na Slovensku sa z prevereného akčného praktika stáva vedeckým pracovníkom. Je autorom 18 publikácii a stovák článkov a štúdii, zverejnenách na Slovensku a v zahraničí. V obdobá rokov 1948-1953 bol predsedom správneho zboru SAVU, v rokoch 1953-1955 bol rektorom Univerzity Komenského a v rokoch 1955-1961 bol predsedom SAV. Bol i poslancom. Nosiiteľom je početných vyznamenaní. Medzi ostatnimi i Radu juhoslovanskej zástavy so stuhou (1970) Zomrel 29. septembra roku 1988. Pochovaný je v Bratislave.

Dr. Andrej Sirácky bol plodným, všestranným pracovníkom a za sebov nechal početné, rozmanité vedecké diela.

(Hlas ľudu č. 41/1988 str. 15)

............................................................

....................................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com