29 decembra 2010

Jazykové okienko - Na Havaji, nie na Havajoch

..............................Ján Širka

Tentoraz nás v jazykovom okienku zaujal nenáležitý (či chybný) tvar Havajoch pod vplyvom srbčiny v (skrátenej) vete: ... Prezident... pricestoval na neohlásenú návštevu vojenskej základne na Havajoch. Je to doslovný preklad srbskej vety: ... Predsednik... je doputovao na nanajavljenu posetu vojne baze na Havajima. Zaujíma nás, ako v slovenčine tento 50.-ty štát USA voláme, ako znie tvar lokálu v slovenčine a ako došlo k prebraniu gramatických kategórií (tu množného čísla) zo srbčiny do slovenčiny.

Ako sme videli, 50.-ty štát USA po srbsky sa volá Havaji. Je v množnom čísle. Je to plurália tantum či pomnožné podstatné meno. To znamená, že sa skloňuje iba v množnom čísle, nemá tvary –pády jednotného čísla: nominatív Havaj-i, genitív Havaj-a, datív Havaj-ima, akuzatív Havaj-e, inštrumentál Havaj-ima, lokál na Havaj-ima.

Čo sa píše v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 o tomto hesle? Havaj, Havaj -a mužský rod, prídavné meno havajský, napríklad Havajské ostrovy. Vidíme, že heslo Havaj je v slovenčine v jednotnom čísle. Podľa Morfológie slovenského jazyka sa bude skloňovať podľa vzoru stroj, lebo sa podľa tohto vzoru skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na mäkké spoluhlásky: ť, ď, ň, ľ, c, dz, č, dž, š, ž, j. A Havaj, ako vidíme, sa končí na mäkkú spoluhlásku j. Vyskloňujeme ho: nominatív: stroj-ø – Havaj-ø, genitív stroj-a – Havaj-a, datív stroj-u – Havaj-u, akuzatív stroj-ø – Havaj-ø, lokál stroj-i – Havaj-i, inštrumentál stroj-om – Havaj-om.

Ako sme videli, lokál jednotného čísla z Havaj, znie (na) Havaj-i. Na rozdiel od srbčiny Havaj je v slovenčine singulária tantum, či má iba tvary jednotného čísla. Takže nemôže ani mať tvar z problémovej vety v množnom čísle – (na) Havaj-och, ale len lokál jednotného čísla, a to je (na) Havaj-i. Problémová veta teraz upravená bude znieť: Prezident... pricestoval na neohlásenú návštevu vojenskej základne na Havaji.

Nakoniec môžeme konštatovať, že pri preklade vety do slovenčiny pod vplyvom srbčiny či interferencie autor chybne (ani si neuvedomujúc) prebral množný lokál – Havajoch, či gramatickú kategóriu zo srbčiny – množné číslo – presadil do slovenčiny.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com