16 apríla 2010

Jazyková príloha na tému: Nie Ohradil sa od jeho konania, ale proti jeho konaniu

 

 

 

 

 

…autor Ján širka

Nie Ohradil sa od jeho konania, ale proti jeho konaniu

Aj v aktuálnom jazykovom okienku sa budeme snažiť poukázať na nedopatrenia v našom spisovnom jazyku sťažujúce každodennú komunikáciu. A ako to u nás najčastejšie býva, budeme sa zaoberať negatívnym vplyvom srbčiny na slovenčinu. Zachytili sme takúto vetu: Ohradil sa od jeho konania. Je to doslovný preklad zo srbčiny Ogradio se od njegovog postupka. Ale nie celkom presný.

Prečítajme si, čo sa o slovese ohradiť sa píše v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4. 1. oddeliť sa (ohradou), napr.: ohradiť sa železnými mrežami; ohradili sa, aby im nik nevidel do dvora. 2. prejaviť nesúhlas, protestovať, napr.: ohradiť sa proti klamstvu, zlostne sa ohradiť...

Tento druhý význam – prejaviť nesúhlas, protestovať nás zaujíma, keďže vo vete zo začiatku textu ide, ako sme si iste všimli, o nesúhlas s konaním niekoho, o dištancovanie sa od jeho počínania, ba o protest proti jeho konaniu. Takže by sme mohli povedať aj: – Dištancoval sa od jeho konania, – Protestoval proti jeho konaniu a ako priamu odpoveď na problémovú vetu zo začiatku uvádzame – Ohradil sa proti jeho konaniu.

Iste ste si všimli, že sme v uvedenej vete srbskú predložku od, ktorá sa ináč aj v srbčine, aj v slovenčine spája s genitívom, vystriedali slovenskou predložkou proti s datívom, používanú na väzbu pri slovesách a menách s významom nepriateľskej alebo obrannej činnosti. A tu aj ide o dištancovanie, ba protest proti konaniu niekoho. Teda ešte raz: Ohradiť sa proti niečomu, tu konaniu.

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Bravo pan profesor, tie prepojenia na slovnik su super. Je to moderna profesionalna robota. Klobok dolu, drzim palce.
Citatel.

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com