20 apríla 2010

Jazyková príloha: Nie predsedať Európskou úniou, ale Európskej únii

Pripravuje Ján širka.

V aktuálnom jazykovom okienku vám chceme poukázať na chybné slovenské spojenie (či väzbu) predsedať úniou. To preto, že ho občas zachytíme vo vetách, čo vznikajú, ako iste viete alebo aspoň tušíte, pod vplyvom srbčiny. Prečítajme si vetu: Španielsko predsedá Európskou úniou. Je to doslovný preklad srbskej vety: Španija predsedava Evropskom unijom.

Všimnite si, s ktorým pádom sa viažu slovesá predsedať (či predsedavati) v oboch vetách? Odpovedáme za vás. S inštrumentálom či 7.-mym pádom. Predsedať kým, čím – Európskou úniou. V srbčine je to v poriadku. Lenže v slovenskej vete väzba slovesa predsedať s menom v inštrumentáli je zlá. Žiaľbohu, niektorí to už pod náporom srbčiny ani necítime. A to je zle!

Prečítajme si teraz, čo sa píše za heslom predsedať v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4. Viesť schôdzku, rokovanie a podobne, napríklad: predsedať medzinárodnému zjazdu, predsedať zasadnutiu správnej rady nadácie... Teraz si všimnime na príkladoch správnu väzbu slovesa s menom v slovenčine, lebo nás vlastne iba to zaujíma, keďže slovesá predsedať/predsedavati majú rovnaký význam: predsedať zjazdu. Predsedať čomu? komu? Týmito otázkami sa pýtame na tretí pád. Teda sloveso predsedať viaže meno v treťom páde či v datíve. Uvedieme ďalšie vety so správnym slovenským spojením predsedať plus meno v datíve: Odbornej porote predsedal minuloročný víťaz. Komu predsedal? Odbornej porote. Ďalšie vety. Fóru predsedala švédska ministerka sociálnych vecí. V tom čase v Pivnici Anna predsedala mládežníckej organizácii.

Nakoniec môžeme zopakovať, že pokým si sloveso predsedavati v srbčine vyžaduje meno v inštrumentáli, v slovenčine predsedať vyžaduje meno v treťom páde či datíve. Predsedať komu? A problémová slovenská veta zo začiatku textu bude správne znieť: Španielsko predsedá Európskej únii.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com