11 mája 2011

Jazykové okienko-Óda na vedu, nie Óda vede

................Ján Širka

Tentoraz nás zaujme nenáležité spojenie óda vede vo vete Počas slávnostného otvorenia festivalu odovzdajú žiakom ceny za najlepšie literárne práce v súťaži Óda vede...

Uvedené nenáležité spojenie, ale najmä Šilerova (po srbsky) Oda radosti, zhudobnená Beethovenom, pre vojvodinských Slovákov sotvaže bude prekvapením, aj keď slovo óda – pôvodne grécke – nie je frekventované. Aj tak názov piesne či ódy poznajú najčastejšie po srbsky – zo školy a literárnych či hudobných programov.

Najprv nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše o hesle óda -y ód ženský rod. Oslavná báseň, chválospev, napríklad: óda na vlasť...expresívny výraz spievať ódy na niekoho, niečo. Podľa Slovníka cudzích slov (akademického) je to aj (pôvodne) stredogrécka veršovaná pieseň; homofónna zborová pieseň deklamačného charakteru, založená na časomiere či vokálno-inštrumentálna oslavná skladba podobná kantáte. Ak ste pozorne počúvali, iste ste zachytili, že sa v slovenskom slovníku uvádzajú príklady: óda na vlasť, tiež ódy na niekoho, ódy na niečo. Čiže v slovenčine sa óda spája s predložkovým akuzatívom. Ďalšie príklady: známa Óda na radosť, Óda na november, Óda na srdce atď.

Teraz napočítame niekoľko názvov ód v srbčine. Už spomínanú: (po srbsky) Odu radosti, tiež Odu narodu srpskom, Odu seljaku aj Odu nauci, ktorú autor na začiatku textu v problémovej vete preložil do slovenčiny doslovne – so srbskými gramatickými kategóriami – ódu spojil s datívom.

Nakoniec môžeme zopakovať spoločné zistenie, že sa v slovenčine na rozdiel od srbčiny s ódou viaže podstatné meno v predložkovom akuzatíve.

A teraz si už vypočujme správne spojenie v upravenej vete zo začiatku okienka: Počas slávnostného otvorenia festivalu odovzdajú žiakom ceny za najlepšie literárne práce v súťaži Óda na vedu...

................................

..............

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com