03 mája 2011

Jazykové okienko-V Riu de Janeiro, nie v Rio de Janeiro

......................................autor Ján Širka

V druhý májový deň sa v jazykovom okienku budeme venovať názvu brazílskeho mesta Rio de Janeiro (Vyslov Riodežanéjro!) a jeho nenáležitému tvaru vo vete: Minister... sa v Rio de Janeiro zúčastní na Svetovom ekonomickom fóre v Latinskej Amerike... Všimli ste si tvar v Rio de Janeiro? Ktorý je to pád? Podľa predložky v pred názvom Rio de Janeiro malo by ísť o lokál či šiesty pád jednotného čísla. Avšak pomenovanie mesta Rio de Janeiro zostalo v nominatíve, či vôbec sa neskloňovalo!

Aby sme sa mohli zorientovať v uvedenom názve a vidieť, či sa Rio de Janeiro skloňuje, nazrieme do Pravidiel slovenského pravopisu 3, čo sa píše za ním: Rio de Janeiro [žanéjro], genitív Ria de Janeiro, lokál Riu de Janeiro mužský rod. Teda, podľa pravidiel skloňuje sa iba prvá časť názvu Rio – podľa vzoru mesto (mesta, mestu atď), pokým druhá časť názvu sa nemení, neskloňuje. Dokončíme skloňovanie pomenovania tohto mesta ešte v nespomenutých dvoch pádoch – akuzatív Rio de Janeiro a inštrumentál Riom de Janeiro.

Nakoniec môžeme povedať, že v problémovej vete zo začiatku okienka tvár názvu mesta nie je správny v náležitom páde, a to je lokál. Mal celý aj s predložkou v znieť v Riu de Janeiro. Tak si teraz správny tvar názvu a pádu vložíme do vety. Veta bude teraz správne znieť: Minister... sa v Riu de Janeiro zúčastní na Svetovom ekonomickom fóre v Latinskej Amerike...

Krátko zhrnieme. V názve mesta Rio de Janeiro sa skloňuje iba prvá časť Rio, a to podľa vzoru mesto. Druhá časť názvu sa nemení.

......................

..............................................................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com