22 mája 2011

Jazykové okienko-V praxi, nie v praxe

..................autor Ján Širka

Tentoraz nás v jazykovom okienku zaujalo slovo prax s nenáležitou koncovkou lokálu jednotného čísla v praxe vo vete:... Pri otvorení tvorivej dielne hovorili i o uplatnení projektu v praxe.

Zaujíma nás, ako došlo k tejto chybnej lokálovej koncovke.

Najprv si však prečítame, čo sa píše o tomto podstatnom mene v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4. Bude nás zaujímať iba prvý význam: prax, prax-e ženský rod. Cieľavedomá činnosť človeka, ktorá mení skutočnosť; aplikácia teórie v živote, opozitum (či slovo opačného významu) teória, napríklad: spojenie teórie a praxe; uplatňovať poznatky v praxi.

Po vysvetlení hesla prax ho vyskloňujeme, aby sme prišli k správnemu tvaru lokálu jednotného čísla. Podľa ktorého vzoru sa bude skloňovať? Keďže ide o podstatné meno ženského rodu zakončené v N. jedn. č. na spoluhlásku, konkrétne cudzie slovo na -x, bude sa skloňovať podľa vzoru dlaň.

A skloňujeme v jednotnom čísle: prax, prax-e, prax-i, prax, (v) prax-i, prax-ou. Ak sme dobre skloňovali, mohli sme sa len presvedčiť, že sme mali pravdu, keď sme hovorili, že je chybný tvar v problémovej vete v lokáli. Správne má znieť (v) prax-i. Dosadíme ho do uvedenej vety namiesto chybného lokálu a prečítame ju: Pri otvorení tvorivej dielne hovorili i o uplatnení projektu v praxi.

Nakoniec chceli by sme skrátka naznačiť, ako prišlo k tomuto chybnému tvaru. Ako znie nominatív prax po srbsky?... Praksa. Práve pre to „zvyšné“ -a ho aj autor prekladu chybne zaradil zo spoluhláskového vzoru dlaň do samohláskového vzoru žena, v ktorom lokál znie (v) žene a podľa neho aj chybný tvar (v) praxe.

Zopakujeme. Heslo prax sa skloňuje podľa vzoru dlaň a v lokáli znie: (v) praxi. ........................

......................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com