21 júla 2007

Voľakedy a dnes...
Nová tribúna na ihrisku FK Mladosť v Petrovci


Mikov salašPrázdne "holubníky"....
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^^^^^^^^^^^^^^
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


Prvý sneh v Kvačalovej ul.


Begej

Volebná komisia vPetrovci (miestnosti Matice...2005. rok).
Petrovský krčmári (1950. rok).

Krčmári na pracovnom mieste.Petrovec (polovicou 20. st.)

(foto archiv M. Ferko)

Stavanie domu spôsobom nabíjania stien...

(foto archiv M.Ferko)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Výstavba kníhtlačiarne v Petrovci
(foto arch. M. Ferko)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Stavanie chmelnice
(rok 1960)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kanalizaačná, vákuová stanica na ul. Národnej revolúcie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ul. JNA (pohľad z ul. Kubániovej)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ul. Národnej revolúcie (pohľad z ul. Kubániovej)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Koniec ul. Komenského

...pohľad z ul. J. Jesenského...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Komenského ul. (Lukavská)

...pohľad z ul. Janka Jesenského...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Predvečer v ul. L.Tolstého (stred ul. )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Koniec ulice Leva Tolstého - Pohľad z ul. Janka Jesenského...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Čajakova škola voľakedy a dnes...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


PETROVSKÉ DIEVČA VOĽAKEDY A DNES


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.


Družice a družbovia voľakedy...


Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com