10 júla 2007

Prečo tento názov?

Kruh, kruhy

Čo je to kruh?
Je to jeden z najstarších symbolov človeka. Tam ďaleko, hrozne ďaleko v minulosti, niekde na začiatku evolúcie rozličných hominidov, niekto si vzal do ruky nejaký papek a že sa žilo blízko vody, kde je na pobreží piesok, keď ten papek zapichol do piesku, videl tam bod, vedome vzniká akože prvý a najstarší symbol urobený ľudskou bytosťou. Po bode nasledovala čiarka, kolmá a vodorovná, ale keď sa tie čiarky skrížili, vznikol krížik a po ňom aj kruh, krúžok. Všetky tieto symboly máme aj dnes, a to tak slová na vyjadrovanie sa jazykom, ako aj symboly v matematike atď.
V SSJ nájdeme, že kruh je:“ plocha obmedzená kružnicou; kruhu podobný útvar, kolo; vec podoby kruhu; a spoločnosť ľudí rovnakých zaujmov, rovnakého spoločenského zaradenia; kultúrny, alebo vedecký spolok atď. Z tohoto dôvodu aj našu webovú stránku sme nazvali Kruhy, lebo mienime vytvoriť taký kruh, ktorý by predstavoval nejakú fúziu rozličných zaujmových kruhov a krúžkov. Z tých kruhov a krúžkov má vzniknúť nejaká pevná reťaz. Aj tá je vlastne len kompozíciou krúžkov, ohniviek.
Predstavujeme si, že v našom Kruhu svoje miesto si nájde rad rozličných zaujmových krúžkov, ako napr.: Kruh milovníkov jazyka, hudby, fotografie, poézie, rybárov, drobnochovateľov... ba bol by to kruh aj pre takých, čo sa zatiaľ cítia mimo každého kruhu. Bol by to aj kruh občanov jednotlivých miest a dedín a pod.
Slovenské slovko kruh svoje východisko má v staroslovanskom a v praslovanskom krQgъ, ktorého podoby sú zastúpené vo všetkých slov. jazykoch. V príbuznosti má ger. *xrengaz, ktoré dalo základ starému hornonemeckému hring, nem. Ring, ang. ring atď.
I keď na prvý pohľad nevidíme, ale kruh máme zastúpený aj v kole, kolese, a keď odtiaľto vychádzame, odrazu sa nám zjavuje rad príbuzenstiev aj v iných ie. rečiach, čo je samozrejmosťou, lebo toto naše slovo siaha hlboko do prajazyka Indoeurópanov.
Kruhy nájdeme aj na olympijskej vlajke. Krúžok na prste, prsteň, je nám symbolom manželského zväzku a vernosti. V kruhu rodiny sme vyrastali. Okolo rozloženého ohníka si posadáme do kruhu a že z toho ohníka na nás fŕkajú iskry, tak stávame sa iskrennými priateľmi. Celý život nám prechádza v kruhu priateľov a aj v určitom volebnom okruhu. V kruhu si aj zatancujeme, kruh sa krúti, sokol krúži, ovce sa zbíjajú do kŕdľa atď. atď.
Konečne, ani Petrovčania, Krutiari, od kruhu nemôžu utiecť. Bude im tam na večné veky.
Teda, dúfame, že naše Kruhy predstavujú výstižný názov našej stránky Do reťaze spájajú všetky možné kruhy a krúžky. Veríme, že tak aj bude.

.............................................................................Redakcia.
V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com