06 júna 2008

Etymologický slovník J.Kulíka (U)

Ugursuz: Prevzaté ako slengové slovo, zo srbh. jazyka, kde ale tiež predstavuje turcizmus. Význam mu je oplan, lajdák, naničhodník, ničomník a pod. V tur. ugursuz, ugursuzluk = zlé znamenie, zlý predznak, nešťastie a pod. Vychádza z tur. ugur = dobré znamenie, šťastie a pod. Vlastne v tur. jazyku je rad slov, kde dominuje ugur- , ugru-, kde sa už jedná aj o zlodejstvo, kradnutie, ktoré zase stoja v príbuzenstve s ugrak = často navštevované miesto, postrašné miesto, mátajúce miesto atď. Súvisí s ugraš, ugraši = námaha, namáhanie sa, zamestnávanie, okupácia, zabíjanie času atď. vlastne všade ide o aplikovanie názvu Uhorsko. Krajina,kam sa dostali najďalej počas svojej expanzie, ale kde aj "zabrzdili". Tu bol tvrdý oriešok, zlé znamenie, tu ich mátalo, znepokojovalo, tu sa kradlo, zbíjalo a tu sa aj robilo ugursuzstvo v zmysle, ako je to v srbskom jazyku a ako preniklo do našej enklávy. Úvrate: častejšie počuť úraťky. Menšia poľná cestička vedúca pomedzi jednotlivé role. Názov vznikol z toho, že kde sa roľa oráča končila, tam sa s pluhom otáčal a vracal späť. Viď Hon.
***************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com