06 júna 2008

Jazyková príloha32

Operátor a operatér Všetkým sa nám stáva, že si niekedy zmýlime cudzie slová, či omylom si zameníme podobné. Práve preto sa tentoraz, aby sme sa podľa možnosti vyhli takýmto omylom, budeme zaoberať heslami operátor a operatér. To preto, že sme prednedávnom počuli vetu: Operatér narábal s tromi počítačmi súčasne. Nás bude zaujímať, či je heslo operatér v uvedenej vete správne. Ak nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka, uvidíme, že sa za heslom operatér píše: po prvé – lekár, ktorý operuje, chirurg. Po druhé sa uvádza – premietač, čiže kto obsluhuje filmovací alebo premietací prístroj. Z uvedeného vyplýva, že sa ani jeden z vymenovaných významov nevzťahuje na vetu: Operatér narábal s tromi počítačmi súčasne zo začiatku príspevku. Pozrieme sa teraz, čo sa píše pod heslom operátor. Je to – železničný zamestnanec, pracovník podávajúci hlásenie podľa daných príkazov (výpravcu, strojmajstra a podobne), po druhé – osoba obsluhujúca rádiolokátor, radar, a nakoniec uvádzame prvý význam – pracovník obsluhujúci počítacie stroje – a to je aj hľadaný význam pre nesprávne spojenie vo vete Operatér narábal s tromi počítačmi súčasne zo začiatku príspevku. Teda veta má znieť Operátor narábal s tromi počítačmi súčasne. Znamená to, že operátor obsluhuje počítacie stroje. Nakoniec zhrňme. Operatér je alebo lekár, ktorý operuje, chirurg alebo premietač, čo premieta filmy. Operátor je obsluhovač počítačov alebo osoba obsluhujúca rádiolokátor, radar, alebo železničný zamestnanec podávajúci hlásenie podľa daných príkazov. ............................................... autor: Ján Širka
*********************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com