08 júna 2008

Grécko-rímski hrdinovia10

Tantalusv gréckej mytológii, kráľ Lýdie. Tantalus, kráľ Lýdie bol synom Zeusa a nymfy Pluto. Pamiatku na neho máme aj u nás. „Tantalove muky“. Tento si vytrpel za svoje hriechy. Bohovia ho potrestali, lebo na jednej hostine bohov hostil mäsom z vlastného syna, Pelopsa. Bohovia ho primerane potrestali. Išiel do pekla a tu aj do dnes trpí smädom a hladom. Niežeby mu tam nedávali jesť a piť. Ó nie. Vždy mu prinesú misu a pohár, rovno pred oči, ale dostatočne vzdialene, takže si to nemôže vziať. Iní znalci tvrdia, že každý deň tam dostane plnú misu potravy, voňavé ovocie, ale akonáhle sa načiahne, schytí sa pekelný vietor a všetko odnesie. Ešte lepšie informovaní tvrdia, že ho tam v pekle usadili rovno pod nejakú skalu, ktorá len, len že tam stojí a najmenší jeho pohyb môže zapríčiniť pád a zahynutie. Jednu možnú príčinu jeho trestu sme už spomenuli, ale znalci tvrdia, že to nebude hlavná, lebo raz ukradol aj samému Zeusovi jeho verného psa; iní tvrdia, že rovno z Olympu ukradol božský nektár a ambróziu. Povráva sa však, že tento trest na neho bohovia uvalili preto, lebo uniesol frýgejského krásneho chlapca Ganymedesa, aby ukojil svoj vyvrátený pohlavný popud a tým vraj urazil samého Zeusa, lebo aj tento hádzal očkom po tomto chlapcovi. Ako koľvek a môžeme len hádať prečo, ale muky Tantalove sú obľúbeným básnickým obrazom. # V jazyku máme termín utantovať = umučiť, ktorý SSJ nepozná, nespomína. Východiskom mu je práve meno tohoto kráľa Lýdie. **********************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com