25 júna 2008

Jazyk34

Postihnúť, postihnutý V našej praxi sa často stretáme s heslami postihnúť, postihnutý, a preto sa vám ich tu pokúsime bližšie ozrejmiť. Najprv nahliadneme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka, kde sa za heslom postihnúť píše: po prvé – nepriaznivo zasiahnuť, zachvátiť, stihnúť, zastihnúť, napríklad: postihlo ho nešťastie, mrazy veľmi postihli oziminy. Tiež príklady z iných zdrojov: postihla ho choroba, škoda, postihol ho trest. Po druhé sa za heslom postihnúť píše: postrehnúť, pochopiť, vystihnúť, napríklad: postihnúť podstatu javu, postihnúť niečí úmysel. Z toho prídavné meno postihnutý je po prvé – ktorého postihlo niečo zlé, napríklad: zdravotne, telesne, zrakovo postihnuté deti, sluchovo postihnuté, mentálne a viacnásobne postihnuté deti, duševne postihnutý človek, evakuácia z postihnutej oblasti, ale aj príklady z iných zdrojov: V roku 1995 otvorili prvú špeciálnu triedu pre ťažko mentálne a viacnásobne postihnuté deti, vojnou postihnuté štáty, chorobou postihnuté miesta, oblasť postihnutá zemetrasením a tak ďalej. Po druhé – postihnutý je spodstatnené prídavné meno, ktoré sa podľa významu stalo podstatným menom, napríklad: postihnutý (vlastne poškodený) nebol v čase krádeže doma. Nakoniec zopakujme. Postihnúť má význam nepriaznivo zasiahnuť, zachvátiť, stihnúť, zastihnúť, ale aj postrehnúť, pochopiť, vystihnúť. A postihnutého postihlo niečo zlé; podľa synonymického slovníka je nepriaznivo zasiahnutý, defektný, hendikepovaný, invalidný, poškodený alebo poznačený. **************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com