24 augusta 2010

Heslo medzitým sa nepoužíva v odporovacom význame

Jazykové okienko pripravuje Ján Širka

Aj ďalej sme vo sfére vplyvu srbčiny na slovenčinu. Tentoraz nás zaujalo heslo medzitým vo vete: Sťažovala sa na políciu, medzitým bezúspešne. V danej vete sa uvedené heslo medzitým, ako ste si iste všimli, pod vplyvom srbského međutim nenáležite či nesprávne použilo. Zmenilo sa na tvarom najpodobnejšie slovko, avšak s iným, nevhodným významom, čo si hovoriaci či diktujúci nevšimol.

Prečítajme si, čo sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 píše o medzitým: príslovka – za ten čas, zatiaľ, medzičasom, napríklad: bol preč a nevedel, čo sa medzitým stalo. Z uvedeného vidno, že medzitým je príslovka, ktorá poukazuje na časovú okolnosť deja. Teda heslo medzitým sa v ilustračnej vete nehodí, lebo v nej nejde o čas, ale o odporovací význam.

Keďže sa v uvedenej vete použilo chybne medzitým za srbské međutim, pozrieme sa, čo toto srbské slovko znamená. Podľa Srbochorvátsko-slovenského a slovensko-srbochorvátskeho slovníka Emila Horáka má táto príslovka po prvé význam medzitým, zatiaľ. Po druhé je spojka s významom ale, lež, avšak. V tomto prípade nás bude zaujímať druhý význam – odporovacie spojky: ale, lež, avšak a no, ktorými by sme mohli vystriedať v problémovej vete chybné medzitým.

Problémová veta by tak mohla znieť: Sťažovala sa na políciu, ale bezúspešne. Sťažovala sa na políciu, lež bezúspešne. Sťažovala sa na políciu, avšak bezúspešne. Sťažovala sa na políciu, no bezúspešne.

Nakoniec zhrnieme. Za srbské međutim v odporovacom význame nepoužívame medzitým, ale odporovacie spojky: ale, lež, avšak a no.

..........................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com