03 marca 2008

Čaj

Čaj z čajovníka (Camellia sinensis z rodu Theaceae) podľa jednej legendy, Číňania spoznali okolo roku 2737 p.n.l. počas panovania určitého mytologického imperátora Šen Nung. Tento pán cisár dbal na osobnú hygienu a neustále sa kúpal. Vaňu mal vedľa otvoreného okna a pod oknom mu rástla čajová kamélia. Pofúkol vietor a do teplej vody padlo niekoľko listov. Voda zmenila farbu a keď to pán cisár ochutnal, zapáčilo sa mu to a hneď svojim sluhom rozkázal oberať listy z toho kríka a ...svet dostal čaj. ***VIAC*** ***KLIK***

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com