03 marca 2008

Jazyková príloha 20

Dupkom plný či dupkom hore? Tentoraz nás zaujme vo vete Koncertná sála bola dupkom plná slovné spojenie dupkom plná, ktoré sme v našom viacnárodnostnom prostredí pod vplyvom jazyka väčšinového srbského národa prednedávnom zachytili. Ak ste si neistí správnosťou spojenia, prezradíme vám hneď, že je spisovne nesprávne. A teraz poďme k veci. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied, ktorý je kodifikačnou príručkou, slovenská príslovka dupkom sa používa iba v spojení vlasy mu dupkom stoja, vstávajú dupkom dohora, rovno i frazeologicky expresívne je naľakaný, zhrozený, prekvapený. V srbčine je zase spojenie zo začiatku prílohy spisovne v poriadku, napríklad: Crkve su dupkom pune i narod je sretan i bogat alebo Dvorana je bila dupkom puna. Prečo k tomuto a podobným problémom prichádza? Problém je iba v tom, že slovká dupkom v srbčine a v slovenčine, ktoré sú slovanské jazyky, rovnako znejú – sú to homonymá, avšak v každom majú iný význam a príslušníci nášho národa pod náporom srbčiny akoby zabúdali slovenský význam (tu zriedkavý dupkom stáť) a preberajú význam a spojenie väčšinového – srbského národa dupkom plný (dupkom puni) či preplnený. Žiaľbohu, toto a podobné chybné spojenia sú čím ďalej, tým častejšie a čeliť im môžu čím ďalej, tým menej jazykovo pohotoví ľudia, ale aj učitelia, jazykovedci... lebo sa slovenčina zabúda vlastným nepoužívaním a nepotrebne častým a neodôvodneným používaním väčšinového jazyka (napríklad iba medzi príslušníkmi slovenského národa). Nakoniec – nezabudnite – po slovensky dupkom stáť. ..................................................................jš

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com