08 augusta 2008

Jazykova priloha37

Pánovi, ale pánu administrátorovi  Aj v tejto jazykovej prílohe sa budeme venovať jazyku nášmu každodennému. Tentoraz nás bude zaujímať datív a lokál podstatného mena pán pred menom či pred titulom a samostatne, lebo má raz koncovku -u a v druhom prípade koncovku -ovi.    Kedy k tomuto prichádza? Prečítajte si vety: Ponáhľal sa k pánu administrátorovi. O pánu richtárovi len pekne. Prihovoril sa hneď pánovi. O pánovi nebolo reči.   V prvej a druhej vete sme mali spojenia: k pánu administrátorovi a O pánu richtárovi, v tretej a štvrtej vete pánovi a O pánovi. V prvej vete sme za podstatným menom pán mali ďalšie podstatné meno administrátor (v datíve k pánu administrátorovi) a v druhej richtár (v lokáli o pánu richtárovi). V takomto prípade, keď je podstatné meno pán pred menom či pred titulom, v datíve a lokáli má koncovku -u.   V tretej a štvrtej vete boli spojenia pánovi a O pánovi. V nich po podstatnom mene pán nenasledovalo ďalšie podstatné meno, čiže podstatné meno pán stojí samostatne, nie je v prívlastkovom použití; v takomto prípade podstatné meno pán má koncovku -ovi.   Nakoniec zhrnieme. Podstatné meno pán ma v datíve a lokáli odlišné koncovky v závislosti, či za ním nasleduje vo vete ďalšie podstatné meno, alebo stojí samostatne. Hovorme: Ideme k pánu riaditeľovi. Museli sme o pánu tajomníkovi povedať pravdu. Ideme k pánovi. Museli sme o pánovi povedať pravdu.   Toľko nateraz v jazykovom okienku či prílohe.

..................................................píše Ján Širka

..

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com