18 augusta 2008

Jazyk38

Nie druhý kruh volieb, ale druhé kolo volieb Pozdravujem návštevníkov blogu. V najnovšom jazykovom príspevku nás zaujme slovné spojenie, ktoré sme vídali dlhší čas na bilborde v Petrovci: 2. druhý kruh volieb. Väčšina z nás hneď uhádne, že tu vlastne ide výpožičku z jazyka väčšinového národa – zo srbčiny – 2. krug izbora. Ale ktoré slovenské heslo použijeme namiesto uvedeného srbského krug? Keďže na bilborde použili kruh, pozrime sa, čo toto slovko v spisovnej slovenčine znamená: Po prvé geometrickú plochu ohraničená kružnicou, po druhé útvar podobný kruhu alebo kružnici; koleso: napríklad olympijské kruhy, nakresliť kruh, polárny kruh a tak ďalej, po tretie predmet v podobe kruhu alebo kružnice, koleso: drôtený kruh, cvičenie s kruhom s obručou; hrnčiarsky kruh a tak ďalej, po štvrté iba jednotné číslo – skupina ľudí spojená rodinnými, priateľskými alebo záujmovými zväzkami: rodinný kruh; kruh milovníkov umenia a po piate iba množné číslo kruhy skupina ľudí spojená profesionálnymi záujmami, najmä jej predstavitelia: finančné, cirkevné kruhy. Podľa uvedeného či napočítaného videli sme, že sa heslo kruh v tomto význame nemôže a nemá používať. Preto siahneme po Krátkom slovníku slovenského jazyka a pozrieme sa, čo sa píše za heslom kolo: po prvé je to kruh (tancujúcich), napríklad: krútiť sa v kole, vziať dievča do kola do tanca, po druhé ľudový tanec v pravidelnom kruhu: srbské, rumunské kolo, tancovať kolo, po tretie okruh bežeckej dráhy, napríklad: zabehnúť 5 kôl, nakoniec, po štvrté je to časť športového alebo iného (súťažného) podujatia: krajské kolo súťaže, vypadnúť v druhom kole; prvé kolo kupónovej privatizácie; druhé kolo rozhovorov.

Tento význam sme vlastne aj hľadali, lebo na základe neho môžeme sem zaradiť aj spojenie prvé či druhé kolo volieb ako časť volebného podujatia. Napríklad:

V prvom kole volieb sme nevyhrali. I'm Sorry

Ideme do 2. druhého kola volieb. It's A Beautiful Thing

Do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti Cool a tak ďalej.

Teda nakoniec: Prvé a druhé kolo volieb. Bored**********

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com