26 augusta 2008

Kevin, ako osobné meno.

Z vaších otázok (dotazoch) vidím, že je tu zaujem o tzv. americké mená. Musím spomenúť, že také niečo nejestvuje. Aj ich mená, tradičné, svoj pôvod majú v anglickom kalendári a tento zase vychádza z rímskeho. Ako aj naše, a to už či katolícke, alebo protestanské, alebo pravoslávne – a aj tu sa robili zásahy. Neustavične. Viete si predstaviť, že rok má len, povedzme 365 dní, každý deň je pamiatkou na nejakého „svätého“ a tých, zatiaľ poznáme vyše 750?. Niečo a vyložene, ako americký, nemecký, francúzsky... kalendár mien, nejestvuje. Všade je to rovnako. Tradičné mená máme z rovnakého prameňa a to bez ohľadu na denomináciu. Variácie sú len v dátume oslavovania, uctievania si dotyčného „svätého“, alebo v procese evolúcie, vystriedania nejakého „svätého“ s „domorodeckým“ menom a aj tu ide hlavne o mená z doby renesancie, protestantských vojen... atď. Väčšinu mien, ako my, tak aj Nemci, Angličania, ba aj „Amerikáni“ máme z Biblie, čiže sú to hebrejské, aramejské, grécke.... len prispôsobené na zobák určitého národa. Akože vyložene americké mená (svet sa na tom uškŕňa), môžeme pokladať osobné (krstné) mená utvorené na podklade priezviska nejakej slávnej osoby (Washington atď.), alebo regionálmu skomoleninu zaužívaného mena, ako Charles = Chak a pod. Na „Kruhoch“ som našiel dopyt zo „sajtu „babetko, bobetko... „ (také priezvisko mal aj chorvatský generál, Janko Bobetko), kde sa patričná osoba dozvedá, odkiaľ je meno jej syna, Kevin? Nič zvláštne. Celkom obyčajné írske meno tamojších katolíkov. Vyložene, to je meno robotníckej triedy, „blue collar“ a vyskytuje sa jedine medzi Írmi a to, ako v samom Írsku, tak aj v krajinách bývalej anglickej ríše. Práve teraz, post ministerského predsedu Austrálie zaujala osoba s týmto menom, Kevin Rudd. Človek intelektúl, vzdelaný, hovorí aj po čínsky, ale v predvolebnej kampani všetci sa smiali, že na post ministerského predsedu nám zasadne niekto s týmto menom, Kevin. Tradične, toto meno je synonymom pijáka piva... a hľa, aj Kevin sa ukazuje, ako vzdelanec. Už nie je katolíkom. Rodina prešla na protestanizmus, ale je to „človek od reči“. Intelektuál a vzdelanec. Asi najlepší, čo sme si mohli najsť a na dovažok, páči sa aj ženám. Má „baby face“, detskú tvár. Na pláne mal mnoho, ale čo mu vyjde, závisí nie toľko od neho, ale od birokratov v Canberre. Ináč jeho priezvisko Rudd v koreni má červený, rudý, nuž uvidíme. Teda, čo a kto je Kevin? Vyložený katolík. V koreni mena má írsko-keltský koreň s významom v angličtne „handsome birth“, či vo volnejšom preklade by to bolo niečo, ako pekného pôvodu. v Írsku je veľmi populárne, lebo tak sa nazýval aj jeden z ich „svätých“. Sv. Kevin sa narodil v Leinster-i, v grófstve Glendalough, asi v roku 618 n.l. či priamejšie, jeho narodeniny sa kladú na deň 3. júna. V írskom jazyku, jeho meno má podobu Coemgem. Jemu sa pripisuje založenie kláštora v Glendalouh, v údolí jazera „dvoch riek“, v grófstve Wicklow atď. „Všeho všudy“, Kevin je krásne meno, aspoň medzi katolíkmi Írska a ako sa dostalo na Slovensko, len sám Pán Boh vie.
.........................píše. J. Kulík
***

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com