08 mája 2009

Nie hosťmi, ale hosťami

V tomto príspevku nás zaujme chybná koncovka inštrumentálu pri slovku hosť – hosťmi. To preto, že ju občas zaregistrujeme pri apretúre textov. Na ilustráciu uvedieme vetu Domáci prišli až za hosťmi. Bude nás zaujímať, ako k tomuto nedopatreniu prichádza.

Z gramatiky vieme, že podstatné mená mužského rodu v množnom inštrumentáli sa končia najčastejšie na pádovú príponu -mi, menej na -ami, už podľa toho či v nominatíve jednotného čísla sa končia na spoluhlásku alebo samohlásku. Prípona -mi je príznačná pre vzory chlap, dub a stroj, pokým -ami je charakteristická pre samohláskový vzor hrdina. To je základné pravidlo.

Teraz uveďme podstatné meno hosť. Je mužského rodu. Životné. Teda do úvahy na skloňovanie berieme vzory chlap a hrdina. Končí sa na spoluhlásku. Takže sa má skloňovať podľa vzoru chlap, lebo sa v Morfológii slovenského jazyka doslovne píše: Podľa vzoru chlap sa skloňujú mužské osobné podstatné mená, zakončené v nominatíve jednotného čísla na hocakú spoluhlásku.

Na základe uvedeného podstatné meno hosť sa skloňuje podľa vzoru chlap. Keďže to vieme, očakávame, že sa aj inštrumentál množného čísla ukončí na -mi ako aj pri ostatných podstatných menách tohto vzoru v inštrumentáli množného čísla a bude znieť hosťmi. Práve na základe tohto poznatku prichádzame k tomuto tvaru či chybe.

Avšak musíme povedať, že pri niektorých podstatných menách mužského rodu, ktorých kmeň sa končí na skupinu dvoch šumových spoluhlások, v inštrumentáli množného čísla je pádová prípona -ami, napríklad: hosť — hosťami, test — tesťami, Kopt — Koptami. Teda očakávali sme podľa definície koncovku -mi (hosťmi), ale v skutočnosti je -ami (hosťami). (Ach tie výnimky!)

Nakoniec nám zostáva iba povedať či napísať, že veta zo začiatku textu Domáci prišli až za hosťmi bude správne znieť Domáci prišli až za hosťami.

………………píše Ján Širka

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com