14 júla 2009

Nie nemožno ani zamyslieť, ale nemožno si ani predstaviť

Resize of sirkaobr1

 Aj v tejto jazykovej prílohe Vás upozorníme na ďalšiu chybu zo zoznamu jazykových nedopatrení, ktoré vznikajú v slovenčine pod vplyvom jazyka, u nás, väčšinového národa – srbčiny.

………………………………………..píše Ján Širka

Na podporu tohto tvrdenia nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za heslom zamyslieť sa – zahĺbiť sa do myšlienok, zadumať sa, napríklad: zamyslieť sa nad problémom; trocha sa zamyslieť; prebrať sa zo zamyslenia.

Ako sme videli, heslo zamyslieť sa v slovenčine nemá hľadaný význam srbského zamisliti se v problémovej vete, čo by po slovensky asi malo byť predstaviť si, lebo ide podľa vety o predstavu niečoho, tu – takej krásy. Preto pozrieme zasa do toho istého slovníka, čo sa píše o hesle predstaviť si. Podľa slovníka sloveso predstaviť si má význam urobiť si o niekom alebo niečom predstavu, napríklad: predstavil si ho ako malého chlapca; nevedel si predstaviť, ako sa to skončí. Toľko zo slovníka.

A teraz heslo predstaviť si vložíme do problémovej vety namiesto zamyslieť. Veta bude znieť: Takú krásu si nemožno ani predstaviť. Teraz jej porozumejú všetci, aj na Slovensku.

Skrátka zhrnieme: srbské heslo zamisliti sa prekladá ako zamyslieť sa, zadumať sa a predstaviť si, či urobiť si o niekom alebo niečom predstavu.

Najmä tento druhý význam sme sa pokúsili v tomto okienku ozrejmiť…

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com