28 júla 2009

Spory o dodavky, nie spory o dodávkach

 sirkaobr1

Vážení čitatelia, po malej prestávke pokračujeme v poukazovaní na gramatické chyby, s tým že nás tentoraz zaujme chybné spojenie zo slovenskej tlače zo Slovenska spory o dodávkach zemného plynu.

  Či naozaj ide o chybné spojenie, preveríme si v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4. Uvedieme vám, čo sa píše za heslom spor. Po prvé stretnutie sa nezhodných názorov, nezhoda, konflikt, napríklad: rodinné spory, spor o majetok, spor o trón, riešiť spor, urovnať spor, vyhrať spor. Hneď v prvom význame sme našli, čo nás zaujímalo, takže nebudeme preberať ďalšie významy.

V príkladoch na ilustráciu sme našli spor o majetok a spor o trón. Ak ste si všimli, v týchto príkladoch a v tomto význame spor o majetok či spor o trón, si spojenie spor o vyžaduje objekt v štvrtom páde či v akuzatíve, a nie v lokáli, ako je to chybne uvedené na začiatku textu.

Ku chybe prišlo iste z neistoty, nepozornosti a z faktu, že predložka o sa podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka môže spájať s dvoma pádmi akuzatívom (4. – /o/koho? /o/čo?) a lokálom (6. – /o/kom? /o/čom?).

Na záver už len prečítame, ako má znieť problémové spojenie zo začiatku textu: spory o dodávky zemného plynu.

…………………………………………………………píše Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com