07 júla 2009

Pred príchodom, nie pred príchod

DSCN5729

 

V tomto príspevku sa budeme zaoberať predložkou pred v časovom význame. To preto, že sme zachytili vo vete Aká je situácia pred pravidelný príchod misie chybné spojenie pred príchod.

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 predložka pred, predo sa spája s dvoma pádmi, akuzatívom a inštrumentálom. S akuzatívom vyjadruje po prvé smerovanie na prednú stranu niečoho, niekoho, op. za: postaviť sa pred katedru, pred žiakov, vyjsť predo dvere, pozerať pred seba, po druhé účel, cieľ: postaviť pred súd, predvolať pred komisiu, pred výbor.

Keď ide o spojenie s inštrumentálom, toto vyjadruje po prvé miesto na prednej strane, spredu niečoho, niekoho, op. za: stáť pred bránou, pred domom, pred žiakmi; zaiskrilo sa mu pred očami, po druhé predchádzanie v čase alebo v poradí, op. po, za: pred chvíľou, pred rokom, pred príchodom; byť pred svadbou, pred skúškou; stáť pred niekým (v rade), po tretie zreteľ: obstáť pred rodičmi, ostať pekný pred vrchnosťou, mať rešpekt pred vedúcim, po štvrté príčinu, dôvod: unikať pred spravodlivosťou, klaňať sa pred mocou, kapitulovať pred nepriateľom a po piate väzbu pri slovesách a menách: tajiť pred kamarátom, ponosovať sa pred synom, chrániť (sa) pred nebezpečenstvom; obrana pred útočníkom.

Teraz sa vrátime k nášmu problematickému spojeniu zo začiatku textu pred príchod. Iste sme si ešte na počiatku textu všimli, že ide o predložku pred v časovom význame. A predložka pred v časovom význame, ako sme uviedli – predchádzanie v čase alebo v poradí – sa spája s inštrumentálom. Takže veta zo začiatku textu bude znieť Aká je situácia pred pravidelným príchodom misie a správne spojenie pred príchodom. Ešte príklad, ktorý si tí starší zapamätajú iste: Pred svadbou mi bolo hej!

……………….Píše Ján Širka

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com