08 januára 2010

Chodec či peší, nie pešiak

Aj v novom roku pokračujeme v poukazovaní na chyby v jazyku našom každodennom. Vždy s cieľom zbaviť sa ich a kultivovať vyjadrovanie. Tentoraz sa budeme venovať heslu pešiak vo vete: Pri dopravnej nehode utrpel zranenia pešiak. To preto, že máme výhrady voči tomuto heslu, keďže je tu pod vplyvom srbčiny nenáležite či nesprávne použité.

Najprv nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše o hesle pešiak. Po prvé vojak pechoty, po druhé najnižšia šachová figúrka. Ako sme videli, podľa uvedeného slovníka pešiak je príslušník pešieho vojska či pechoty a šachová figúrka. Musíme hneď reagovať, že hoci by významovo mohlo ísť o vojaka pechoty, nejde o neho, tým menej o šachovú figúrku. Vieme však, že pešiak je po srbsky pešak. Kto teda utrpel zranenia pri dopravnej nehode?

Odpoveď nájdeme v Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku profesora Emila Horáka, v ktorom sa srbské pešak prekladá po prvé ako chodec, po druhé ako pešiak či vojak pechoty a po tretie pešiak či šachová figúrka. Prvý význam – chodec je vlastne hľadaný termín.

Čo sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 píše o hesle chodec? Človek idúci, chodiaci pešo, napríklad: disciplinovaný chodec. Namiesto hesla chodec môžeme použiť aj prídavné meno peší, o ktorom sa v krátkom slovníku píše – človek pohybujúci sa pešo, napríklad: peší človek či jednoducho spodstatnené prídavné meno peší, napríklad: chodník pre peších, priechod pre peších či priechod pre chodcov.

Teda pešiak je vojak slúžiaci v pechote tiež šachová figúrka. Tí, čo chodia pešo, sú chodci či peší. Problémová veta zo začiatku textu má upravená znieť: Pri dopravnej nehode utrpel zranenia chodec alebo Pri dopravnej nehode utrpel zranenia peší, alebo Pri dopravnej nehode utrpel zranenia peší človek.

…autor Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com