05 mája 2008

Jazyková príloha 28

Vírusový, antivírusový a vírový Aj v tomto jazykovom príspevku sa budeme zaoberať jazykom naším každodenným. Teraz nás zaujmú heslá vírusový, vírový a antivírusový. To preto, že sme sa prednedávnom stretli so spojením vírové ochorenie, ktoré je nie správne. Z uvedených hesiel vidno, že ide o prídavné mená, ktoré by sa mali vzťahovať na podstatné meno vírus. Podľa Elektronického lexikónu slovenského jazyka Slex99 vírus je najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby, ale v súčasnosti aj tajne uložený počítačový program narúšajúci informácie alebo počítačové systémy, napríklad: počítačový vírus. Prídavné meno z vírusu je vírusový, napríklad: vírusová nákaza, ochorenie vírusového pôvodu a tak ďalej. V súlade s týmto potom bude aj prídavné meno antivírusový, za ktorým sa v Slexe píše – zastavujúci alebo obmedzujúci činnosť vírusov, protivírusový, napríklad: antivírusový účinok lieku, antivírusový program, systém a podobne... Zmienime sa aj o hesle vírový. Toto prídavné meno je vytvorené nie z podstatného mena vírus, ale vír. A vír je, ako vieme, prudký pohyb vody alebo vzduchu okolo zvislej osi, napríklad: vír v rieke krútňava; vzdušné víry, strhol ho vír, tiež niečo, čo pripomína vír (rýchly pohyb, neusporiadaný sled); vírenie, napríklad: krúžiť vo víre tanca, neprestajný vír udalostí; vír veľkomesta ruch. Nakoniec zhrňme. Heslá vírusový a antivírusový sa vzťahujú na vírus – najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby, ale v súčasnosti aj tajne uložený počítačový program narúšajúci informácie alebo počítačové systémy. Vírový zasa na vír – prudký pohyb vody alebo vzduchu okolo zvislej osi alebo rýchly pohyb, neusporiadaný sled. A spojenie zo začiatku prílohy vírové ochorenie, keďže sa nevzťahuje na vír, ale na vírus, má správne znieť vírusové ochorenie.
.....................................................J. Š. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com