12 mája 2008

Jazyková príloha 29

Nie stojeden dalmatínec, ale stojeden dalmatíncov V tejto jazykovej prílohe sa zameriame na číslovku stojeden. To preto, že sa v našom prostredí pod vplyvom väčšinového jazyka – srbčiny – robí chybné spojenie, často doslovný preklad, napríklad: (Ide o titulok filmu: Stojedan dalmatinac) Stojeden dalmatínec. (Pre tých, čo nepoznajú film – ide o názov kresleného filmu, v ktorom sú hlavné postavy psy plemena dalmatínec či dalmatín). Ako vidno, v titulku filmu ide o základnú zloženú číslovku stojeden. Vypočujme si, čo sa o tomto probléme píše v Slovenskej gramatike Eugena Paulinyho, SPN, Bratislava 1981. „Číslovky zložené s -jeden (v druhej časti zloženiny) sú v nominatíve a akuzatíve nesklonné podstatné mená (ako číslovka päť) a číslovka -jeden sa tu nemení podľa rodu." Počítaný predmet vedľa číslovky je vždy v genitíve množného čísla, „napríklad: dvadsaťjeden vojakov, dvadsaťjeden žien, dvadsaťjeden dievčat," stojeden dinárov, stojeden dalmatíncov, „v ostatných pádoch má takáto číslovka platnosť nesklonného prídavného mena a skloňuje sa počítaný predmet: od dvadsaťjeden vojakov, k dvadsaťjeden ľuďom, o dvadsaťjeden ženách, s dvadsaťjeden ženami," od stojeden dalmatíncov, k stojeden dalmatíncom, o stojeden dalmatíncoch, so stojeden dalmatíncami a tak ďalej. Nakoniec vráťme sa k chybnému spojeniu zo začiatku prílohy, ktoré je zloženou číslovkou zakončenou na -jeden v nominatíve: Stojeden dalmatínec. Keďže je počítaný predmet vedľa takejto číslovky vždy v genitíve množného čísla, správne má znieť: Stojeden dalmatíncov.
*********************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com