21 mája 2008

Jazyková príloha 30

Nie črep, ale škridla či krytina Aj ďalej sa zaoberáme jazykovými otázkami či skôr problémami. Tentoraz sa zmienime o heslách črep, crep, škridla a krytina. Prednedávnom sme v tomto našom multinacionálnom prostredí, pravda, aj pod vplyvom väčšinového jazyka - srbčiny, ale aj nášho nárečia, počuli takúto vetu: Pokryl celú strechu červenými črepmi... Iste ste si hneď všimli, že je heslo črep tu použité nenáležite, lebo v tomto význame, a to je strechová krytina vo forme tabličky z pálenej hliny; patrí do slovnej zásoby nárečia, teda nie je spisovné, a v tomto význame sa má používať heslo škridla alebo škridlica, napríklad: škridla z pálenej hliny, azbestovocementová škridla, cementová škridla, alebo slovko so širším významom - krytina čiže materiál na pokrývanie (strechy alebo iných plôch v dome), napríklad: azbestovocementová, lepenková krytina; podlahová krytina a podobne. Ešte nazrieme do Srbochorvátsko-slovenského a slovensko-srbochorvátskeho slovníka Emila Horáka. Na strane päťdesiat pod heslom crep sa píše: škridla, škridlica, a krov od crepa sa prekladá ako škridlová strecha. Pripomeňme, že črep podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka znamená - po prvé - úlomok rozbitej veci (zo skla, porcelánu a podobne), črepina, napríklad: sklené črepy, črepy rozbitého taniera, črepy šrapnela. Po druhé - kvetináč, črepník, kvetník, napríklad: pestovať kvety v črepoch. Po tretie - (hovorové expresívne) lebka, napríklad: roztrieštený črep. Nakoniec zhrňme: nárečové črep ako srbské crep vo význame - krytiny, materiálu na pokrývanie strechy, je spisovne škridla, škridlica, a veta zo začiatku textu má správne znieť: Pokryl celú strechu červenými škridlami. ********

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com