29 mája 2008

Jazykova príloha31

Spotrebný kôš, nie spotrebiteľský V jazykovej prílohe, ktorú uvádzame, sa venujeme ekonomickým pojmom spotreba, spotrebný, spotrebiteľ a spotrebiteľský, pravda, z jazykového uhla. To preto, že sme sa už niekoľko ráz stretli s nesprávnym spojením spotrebiteľský košík, čo je kalk či doslovný preklad srbského spojenia potrošačka korpa. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka či elektronického Lexikónu slovenského jazyka Slex99 uvedené spojenie má správne znieť: spotrebný kôš. No najprv sa pozrieme do Výkladového slovníka ekonomických pojmov, SPN Bratislava 2002, strana 181, čo sa píše za heslom spotreba. Spotreba znamená reálne uspokojovanie našich potrieb. Podľa Slexu99 je to spotrebovanie, spotrebúvanie; ďalej spotrebované produkty, množstvo, napríklad: vysoká spotreba (elektriny); spotreba mlieka stúpa konzum; predmety osobnej spotreby; ročná spotreba na obyvateľa... Podľa uvedeného Výkladového slovníka ekonomických pojmov pojmom spotrebný kôš sa označuje suma výdavkov na nákup tovarov a služieb, ktorú vynaloží za určité obdobie priemerný spotrebiteľ, respektíve priemerná domácnosť či rodina. Teda - dosvedčuje to i Slex99 - ide o súhrn základných prostriedkov na uspokojovanie životných potrieb. A spotrebiteľ je ten, čo kupuje, spotrebúva tovar, odberateľ, konzument, napríklad: požiadavky spotrebiteľov... Prídavné meno zo spotrebiteľ je spotrebiteľský, napríklad: spotrebiteľská verejnosť spotrebitelia; spotrebiteľské ceny maloobchodné... Nakoniec pripomeňme, že spojenie zo začiatku prílohy má znieť spotrebný kôš. Odvodené je, ako sme sa presvedčili, nie zo slova spotrebiteľ ako v srbčine z potrošač, ale zo spotreba. Teda ešte raz - spotrebný kôš.
****************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com