27 októbra 2008

Mario - osobné meno.

 Mužské osobné meno Mário predstavuje len variantu staršieho Márius. V súčasnosti je pomerne frekventované, ale len v Taliansku. Vyskytuje sa aj medzi Slovákmi, hlavne katolíkmi. Jeho pôvod je v starom Ríme, avšak dlho bolo "zabudnuté". Zjavuje sa nám len v dobe renesencie, kedy sa stáva populárnejšie, až začiatkom XX. st. je pri špičke talianských mužských mien. Každý Talian bol Mário a každý Mário bol Talianom.   Kde mu je etymológia?  Hádky o pôvode a význame mena trvajú aj dnes.   A/ Môže predstavovať mužskú podobu ženského mena Mária. (Viď Mária.)  B/ Bude odvodené zo slova marius = morské, z mora, lenže v takom prípade, skorej by sme mali Marínus, nuž v tomto "tábore" prevláda mienka, že Mário bude len talianskou variantou Marínusa a v takomto prípade, ako príbuzné mená sú mu: Marian, Marína a pod.  (Viď Marius.)  C/ Väčšina však zastáva mienku, že Mário a Márius majú spoločné východisko v názve rímskeho boha vojny, ohňa... Marsa, čiže bude vyložene talianskou podobou Mareka, Markusa a pod. derivátov.  Antické dejiny, dejiny rímskej ríše spomínajú (koľko mi je známe), len jedného Mária a tento bol otrokom v rodine Cicera. (Ako otrok, môžeme predpokladať, že pochádzal z Grécka.)  Podobné meno, Marion najdeme zaznamenané, ako meno kráľa mesta Tyre, v čase Alexandra Macedónskeho.  Márius je už častejšie meno aj v dejinách starého Ríma. Mal ho aj významný Riman, veľký generál, Marius Caius, ktorý bol skromného pôvodu, negramotný, ale svojou, ako šikovnosťou, tak aj manželstvom s Júliou, z rodu Caesara, stal sa konzúlom. Na túto funkciu bol zvolený až šeťkrát, kým 7. mandát mu bol darovaný. Umrel v roku 83. p.n.l.   Vynikal v bojoch s barbarmi, ktorí neustále dobiedali na hranice ríše a dejiny ho spomínajú, ako veľkého generála, ale aj najväčšieho tyrana v dejinách Rímu. V krutosti nezaostával ani jeho syn, tiež zvaný Marius, ba ani jeho strýko, ďalší Marius.   V Ríme bolo ešte niekoľko Mariusov, ale už nie takých veľkých tyranov. Boli trochu "skromnejší", ba spomína sa aj jeden spisovateľ s menom Marius Maximus.   Ako Marius, tak aj Mário nejak neprekračujú hranice Talianska. Ak sa vo svete (Amerika, Austrália...) najde nejaký, bude to určite len potomok prisťahovalcov.  **************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com