27 októbra 2008

Jazyk44(Nechápem to, nie nechápem tomu)

  Nedávno sme zachytili chybné spojenie nechápem tomu.   Pozrime sa, ako k tomuto došlo. Nazrime do Krátkeho slovníka slovenského jazyka a prečítame si, čo sa za heslom chápať píše. Po prvé prichádzať na zmysel niečoho, rozumieť, uvedomovať si; ponímať, napríklad: rýchlo, správne chápať; chápať význam slova; nechápem, čo tým myslíš neviem; chápal to ako kritiku... Po druhé mať porozumenie, napríklad: chápať ľudí, chápať ťažkosti.  Ako vidno, na prvý význam máme okrem iných príkladov aj spojenie chápať význam slova. Nás tu bude zaujímať väzba chápať význam, čiže v ktorom páde je podstatné meno význam vedľa slovesa chápať. Ako vidíme, ide o štvrtý pád či akuzatív. Teda so slovesom chápať sa viaže podstatné meno v akuzatíve! Preto aj v príklade zo začiatku textu nechápem tomu väzba s datívom zámena (to) tomu sa má vystriedať akuzatívom to. Teda Nechápem to.   Ak chceme odpovedať na otázku, prečo k tejto chybe došlo, môžeme povedať, že hovoriaci chcel použiť spojenie nechápem to, avšak v poslednej chvíli počas hovorenia asi pod vplyvom myslenej a významovo podobnej nerozumiem tomu, mysliac že sa lepšie vyjadrí, zmenil väzbu na nemožnú, chybnú – nechápem tomu. Čiže prekrížil väzby. Jazykovedci túto chybu nazývajú kontaminácia či skríženie väzieb – nahradenie správnej slovesnej väzby chybnou väzbou, ktorá sa využíva pri významovo príbuznom slovese  V jazyku sú tieto chyby pomerne časté. Predísť im môžeme, sústredením, prípravou pred verejným vystúpením, pravda, ak ináč ovládame jazyk.  Nakoniec ešte zopakujeme správne príklady: Nechápem to a Nerozumiem tomu.  ..........................................píše Ján Širka  

**************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com